50 de autobuze noi cumpărate în leasing pentru TCE Ploieşti – Vezi proiectul

În şedinţa Consiliului Local Ploieşti din data de 29 noiembrie va fi supus aprobării un proiect privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a dobândirii în sistem leasing operaţional a 50 de autobuze noi DIESEL EURO VI. Potrivit proiectului, se propune achiziţionarea a 50 autobuze noi Diesel Euro VI ( cu valoare unitară estimată de 210 000 euro […]

Administrație

Mihai Ciobanu

În şedinţa Consiliului Local Ploieşti din data de 29 noiembrie va fi supus aprobării un proiect privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a dobândirii în sistem leasing operaţional a 50 de autobuze noi DIESEL EURO VI. Potrivit proiectului, se propune achiziţionarea a 50 autobuze noi Diesel Euro VI ( cu valoare unitară estimată de 210 000 euro incl. TVA) , cu finanţare din veniturile proprii ale bugetului local , printr-o procedura de leasing operaţional.

În anul 2016 nu se vor înregistra cheltuieli. Se va demara procedura de achiziţie publică , în conformitate cu prevederile Legii 98/2016, cu avans 0 % , cu rate egale pe parcursul celor 76 de luni, ( perioada este propusă că reprezentând 80 % din durata de viaţă a bunurilor conform catalogului de amortizare a mijloacelor fixe ) şi cu posibilitate de cumpărare la sfârşitul perioadei de 76 luni. Valoarea maxima estimată este de 49 500 000 lei.

 

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a dobândirii în sistem leasing operaţional a 50 de autobuze noi DIESEL EURO VI

 

Serviciul de transport public de persoane în Municipiul Ploieşti este asigurat de S.C.  T.C.E. S.A. Ploieşti.

În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de transport, asigurării necesarului de mijloace de transport, este necesară extinderea şi înlocuirea bazei de mijloace de transport.

Conform contractului cadru de delegare a gestiunii nr. 18579/04.11.2013 la Cap. III, Art. 3 Obiectivele Municipiului se prevede la lit. d) „asigurarea modernizării infrastructurii aferente transportului public local de persoane …”, respectiv lit. e) „asigurarea finanţării necesare dezvoltării componentelor sitemului de transport public local de persoane…”.

De asemenea în prevederile Contractului de delegare, la Art. 7 Municipiul are următoarele obligaţii printre care la lit. m) „să finanţeze, sau, după caz, să contracteze sau să garanteze, în condiţiile legii, împrumuturile pentru realizarea programelor de investiţii vizând dezvoltarea şi eficientizarea serviciului de transport…”

Din informaţiile prezentate Consiliului Local al Municipiului Ploieşti rezultă că gradul de uzură al autobuzelor folosite de către S.C. T.C.E. S.A. este de aproximativ 216,6%, iar durata normală de funcţionare este depăşită. Urmare acestui fapt, reînnoirea parcului auto se impune cu necesitate.

Ţinând cont de importanţa reînnoirii parcului de mijloace de transport, in vederea asigurarea mobilităţii populaţiei în condiţii de siguranţă şi confort precum şi de încadrarea în indicatorii de performanţă, este necesar conform legii, ca serviciul de transport public local să se efectueaze de către operatorul de transport cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau metrou, deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing.

Atractivitatea transportului public nu este determinata doar de calitatea şi cantitatea ofertei în ceea ce priveşte frecvenţa curselor, viteză, curăţenia, siguranţă, informaţia furnizată etc. Tarifele de călătorie accesibile, corelate cu gradul de confort şi siguranţă, fac de asemenea parte dintre factorii care joacă un rol important în determinarea alegerii mijlocului de transport.

Transportul urban trebuie să fie accesibil din punct de vedere financiar chiar şi pentru persoanele cu venituri scăzute. Utilizatorii vor recurge mai mult la transportul public de călători, care face concurenţă automobilului, numai în condiţiile unei oferte de calitate cu tarife accesibile. Acest obiectiv va putea fi atins numai în condiţiile creşterii continue a eficienţei transportului public de călători. Dacă se va ajunge la o optimizare în acest domeniu, va putea creşte şi gradul de recuperare a cheltuielilor.

Toate aceste aspecte vor conduce la creşterea atractivităţii transportului public pentru cetăţenii oraşului Ploieşti, prin îmbunătăţirea condiţiilor de transport şi crearea în acest fel a unei imagini de oraş european municipiului Ploieşti.

Se propune achiziţionarea a 50 autobuze noi Diesel Euro VI ( cu valoare unitară estimată de 210 000 euro incl. TVA), cu finanţare din veniturile proprii ale bugetului local , printr-o procedura de leasing operaţional.

În anul 2016 nu se vor înregistra cheltuieli. Se va demara procedura de achiziţie publică , în conformitate cu prevederile Legii 98/2016, cu avans 0 % , cu rate egale pe parcursul celor 76 de luni, ( perioada este propusă că reprezentând 80 % din durata de viaţă a bunurilor conform catalogului de amortizare a mijloacelor fixe ) şi cu posibilitate de cumpărare la sfârşitul perioadei de 76 luni. Valoarea maxima estimată este de 49 500 000 lei.

Taxele de înmatriculare, asigurările, lucrările de întreţinere, reparaţii, managementul anvelopelor vor fi incluse în rată lunară fixă de leasing operaţional.

Faţă de cele prezentate mai sus, propun spre aprobare Consiliului Local acest proiect de hotărâre.  

   Primar,

Adrian Florin Dobre

 

Citeste mai departe

Inline
Inline