PROIECTUL ORDINII DE ZI

al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Câmpina

din data de 31 ianuarie 2013

 

          1. Raport de activitate pe anul 2012 al Compartimentului juridic și contencios administrativ.

            – Prezintă dl. Anton Iulian – şef Serviciu juridic și contencios administrativ.

2. Informarea Spitalului Municipal Câmpina cu privire la dosarele de instanță pe care spitalul le are în contradictoriu cu S.C. Romgermed, situația economico – financiară a spitalului și gradul de ocupare cu personal medical specializat.

– Prezintă dl. Dr.Matei Alexandru – Manager Spitalul Municipal Câmpina.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anului precedent, pentru acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare.

– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Câmpina.

– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Capitolului II, punctul B din Anexa la H.C.L. nr.99/30 iulie 2009 referitoare la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Câmpina.

– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Câmpina a terenului în suprafață de 15,30 m.p., situat în municipiul Câmpina, B-dul Carol I, f.nr.

– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a unor terenuri, situate în municipiul Câmpina.

– Iniţiatori – membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului.

            8. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume de bani pentru susţinerea financiară a manifestării „Târgul Mierii Câmpina – 2013”;

– Iniţiatori – membrii Comisiei sănătate, cultură, învățământ, culte și tineret, sport și turism.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional la contractul de administrare nr.27.089/8 decembrie 2009 aprobat prin H.C.L. nr.175/26 noiembrie 2009 referitoare la aprobarea contractului de administrare încheiat între Municipiul Câmpina şi Serviciul de Ambulanţă Judeţean Prahova – Substaţia Câmpina.

– Iniţiator dl.Frățilă Severius – Florin – consilier.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional la contractul de asociere în participațiune nr.13.663/5 iulie 2007 aprobat prin H.C.L. nr.72/28 iunie 2007 referitoare la aprobarea contractului de asociere în participaţiune a Municipiului Câmpina cu S.C. MIŢU CHIŢU S.R.L. Câmpina.

– Iniţiator dl.Frățilă Severius – Florin – consilier.

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor reglementări referitoare la scutirea de la plata T.V.A. pentru locuințele închiriate din fondul locativ de stat.

– Iniţiator dl.Ioniță Daniel – consilier.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării art.1 din H.C.L. nr.113/29 iulie 2010 referitoare la aprobarea tarifelor aplicate pentru serviciile prestate de către Serviciul Public de Administrare şi Exploatare a Pieţei Centrale Agroalimentare a municipiului Câmpina

– Iniţiator d-na Clinciu Monica – Iozefina.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din H.C.L. nr.100/30 august 2012 referitoare la numirea directorilor unităţilor şcolare de pe raza municipiului Câmpina ca ordonatori terţiari de credite, modificată și completată prin H.C.L. nr.118/27 septembrie 2012.

– Iniţiatori – membrii Comisiei sănătate, cultură, învățământ, culte și tineret, sport și turism.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1, alin.(1) din H.C.L. nr.97/30 august 2012 referitoare la numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Câmpina, modificată și completată prin H.C.L. nr.134/25 octombrie 2012.

– Iniţiator dl.Frățilă Severius – Florin.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării formei unor terenuri atribuite S.C. Electrocarbon S.A. Slatina prin H.C.L. nr.172/6 octombrie 2011 și a art.2, alin.(1) din respectiva hotărâre.

– Iniţiator dl.Nistor Marian – consilier.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional referitor la contractul privind constituirea dreptului de superficie nr.17.241/10 august 2009.

– Iniţiator dl.Nistor Marian – consilier.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării prețului biletelor de călătorie pe traseele interne din municipiul Câmpina.

            – Inițiatori – dl.Zăgan Horațiu, dl.Tiu Călin – Iulian și dl. Pițigoi Ioan – Adrian – consilieri.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 16,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.I.L.Caragiale, f.nr., T83, P Cc 867 parțial, Nr. cadastral 24966, CF nr.24966.

– Iniţiator dl.Zăgan Horațiu – consilier.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului aparţinând domeniului privat în suprafaţă de 196,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, Aleea Parcului, f.nr.

– Iniţiator d-na Dumitrescu Viorica – Luminița – consilier.

20. Întrebări, interpelări, diverse.

 

Aşa l-am cunoscut eu pe Regele Mihai

Era un subiect tabu înainte de ’89. Copil fiind, apoi adolescent, am reuşit să umplu ceva din g

Au trecut 100 de ani. Unde suntem?

Anul acesta sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire. Poate cel mai important eveniment istoric pen

Cine plătește, de fapt, prețul asumării responsabilității, în fotbal? Și la Petrolul, și pe oriunde altundeva

Tot aud de ani de zile, în fotbalul românesc, cu precădere după 1989, despre asumarea responsabi

Nicolae Iorga, victimă a ocupației germane

Imediat după ocuparea județului Prahova de către trupele germane, acestea au trecut la instaurare

Inline
Inline