Începând cu data de 16 octombrie 2012 Serviciul de Asistenţă Socială distribuie cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, combustibil solizi şi petrolieri, conform O.U.G. nr.70/2011, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2012- martie 2013.
Cererile şi actele doveditoare, pentru persoanele care utilizează pentru încălzirea locuineţi gaze naturale, se depun la sediul Poliţiei Locale, din str.1 Decembrie 1918, nr.7.
Persoanele care utilizeză pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbune şi combustibili petrolieri vor putea ridica si depune cererile pentru incalzirea locuinţei de la Centrul de Informaţii al Primăriei Câmpina.
Pot beneficia de acest drept familiile sau persoanele singure cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Câmpina, care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 615 lei.
Actele doveditoare sunt:
-copii acte de identitate;
-copii certificate de naştere ale copiilor;
-copii acte de proprietate/contract de închiriere/act de donaţie;
-pentru cei care nu au venituri: adeverinţă de la Administraţia Financiară Câmpina;
-dovada veniturilor tuturor membrilor familiei conform specificaţiilor din cerere;
-factura de gaze, pentru persoanele care se încălzesc cu gaze naturale.
Familiile şi persoanele care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în Anexa nr.2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.70/2011, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.
Neîndeplinirea obligaţiei titularului de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt trecute în formularele tip, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 de lei la 1.000 lei.

Aşa l-am cunoscut eu pe Regele Mihai

Era un subiect tabu înainte de ’89. Copil fiind, apoi adolescent, am reuşit să umplu ceva din g

Au trecut 100 de ani. Unde suntem?

Anul acesta sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire. Poate cel mai important eveniment istoric pen

Cine plătește, de fapt, prețul asumării responsabilității, în fotbal? Și la Petrolul, și pe oriunde altundeva

Tot aud de ani de zile, în fotbalul românesc, cu precădere după 1989, despre asumarea responsabi

Nicolae Iorga, victimă a ocupației germane

Imediat după ocuparea județului Prahova de către trupele germane, acestea au trecut la instaurare

Inline
Inline