Timpul estimat pentru citirea articolului este 89 secunde

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Câmpina şi aprobarea rectificării bugetelor ordonatorilor terţiari de credite pe anul 2011.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice pentru anul 2012 pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Câmpina.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării, cu caracter provizoriu, a tarabelor pentru vânzarea fructelor de pădure şi a plantelor medicinale, în zona Pieţei Centrale Agroalimentare a municipiului Câmpina.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la H.C.L. nr.103 din 16 iunie 2011 privind aprobarea Contractului de asociere întocmit în vederea exploatării şi întreţinerii bazei sportive, cuprinzând bazinul de înot didactic şi terenurile de tenis, situată în municipiul Câmpina, Cartier Hernea.

5. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru susţinerea financiară a unor manifestări culturale, artistice şi educative organizate de Consiliul local al municipiului Câmpina în anul 2011.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina şi vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 174 m.p., situat în municipiul Câmpina, str.Rampei, nr.6B.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina şi vânzarea fără licitaţie publică a terenului aferent construcţiei, prin exercitarea dreptului de preemţiune de către dl.Grigorescu Dan – Răzvan, domiciliat în Bucureşti, str.Dumbrăveni, nr.23, sector 4.

8. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei CT4 situată în municipiul Câmpina, str.1 Mai, T83, Cc 887, în spaţiu cu destinaţia de locuinţă din fondul locativ de stat.

9. Întrebări, interpelări, diverse.

 

M-am săturat până peste cap de manelişti!

Timpul estimat pentru citirea articolului este 196 secunde Florin Salam este un artist care apare î

Nesimţirea la putere

Timpul estimat pentru citirea articolului este 149 secunde Nesimţirea e la putere în România. Ne-

De ce dacă i se zice FC Petrolul va fi tot timpul… (și) Petrolul ’52!

Timpul estimat pentru citirea articolului este 194 secunde Absolut inexplicabil, în opinie personal

Nicolae Iorga, victimă a ocupației germane

Timpul estimat pentru citirea articolului este 267 secunde Imediat după ocuparea județului Prahova

Inline
Inline