Joi, 27 septembrie, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local Câmpina. Proiectul ordinii de zi va fi următorul:

1. Proiect de hotărâre privind predarea de către A.N.L. și preluarea de către Municipiul Câmpina a 20 de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin A.N.L., situate în Municipiul Câmpina, str.Ecaterina Teodoroiu, nr.35.

– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.

            2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități cu solicitanții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin A.N.L., situate în municipiul Câmpina, str.Ecaterina Teodoroiu, nr.35.

            – Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite prin A.N.L., situate în Municipiul Câmpina, str.Ecaterina Teodoroiu, nr.35

            – Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Restaurare terase și hidroizolații Castelul Iulia Hasdeu”.

            – Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiţii “Consolidare și modernizare clădiri Sera floricolă”.

– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.

6. Proiect de hotărâre privind participarea membrilor Consiliului local şi a reprezentanţilor Primăriei municipiului Câmpina la schimbul de experienţă organizat de Primăria Marbella – Spania.

– Iniţiator dl.Tiseanu Horia – Laurenţiu – Primarul municipiului Câmpina.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică a unor imobile, situate în municipiul Câmpina, către operatorul regional S.C. Hidro Prahova S.A. Ploieşti.

– Iniţiator dl.Dragomir Ion – consilier.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării staţiei de transport public de persoane, situată în municipiul Câmpina, str.Orizontului, f.nr., pe sensul de mers spre Ploieşti.

– Iniţiator dl.Dragomir Ion – consilier.

 

         9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu elevii beneficiari ai burselor de performanţă „Bursele municipiului Câmpina”, din unităţile de învăţământ liceal din municipiul Câmpina, în anul școlar 2012 – 2013.

         – Iniţiator dl.Ioniță Daniel – consilier.

 

 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr.85 din 26 iulie 2012 privind acordarea burselor de performanţă pentru elevii din unităţile de învăţământ liceal din municipiul Câmpina, pentru anul şcolar 2012-2013.

– Iniţiatori d-na Albu Elena şi dl.Dulă Marian – consilieri.

11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea punctelor 9 – 12 din Anexa la H.C.L. nr.99/30 august 2012 privind aprobarea listei cu denumirea unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică din municipiul Câmpina, pentru anul şcolar 2012 – 2013.

– Iniţiator dl.Frăţilă Severius – Florin – consilier.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din H.C.L. nr.100/30 august 2012 referitoare la numirea directorilor unităţilor şcolare de pe raza municipiului Câmpina ca ordonatori terţiari de credite.

– Iniţiator d-na Papuc Rodica – Mariana – consilier.

13. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.80/26 iulie 2012 referitoare la numirea reprezentantului Consiliului local al municipiului Câmpina în Consiliul de administraţie al S.C. Hidro Prahova S.A. Ploieşti.

– Iniţiator dl.Dragomir Ion – consilier.

14. Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L. nr.52/26 aprilie 2012 privind constituirea Comisiei de înfiinţare a Muzeului municipiului Câmpina.

– Iniţiatori dl.Frăţilă Severius – Florin, dl.Dragomir Ion și dl.Tifigiu Mihai – Valentin – consilieri.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Anexei nr.1 la H.C.L. nr.74/26 iulie 2012 referitoare la aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Câmpina a unor terenuri, situate în municipiul Câmpina.

– Iniţiatori membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului – consilieri.

            17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Modificare parțială indicatori urbanistici maximali în P.U.Z. aprobat pentru amplasare locuințe (S=14.200 m.p.)”, pe teren situat în municipiul Câmpina, Parcela Lv 160/9, Cartier Voila, str.Voila, f.nr., beneficiar S.C. BRUCE INVEST S.R.L., cu sediul în municipiul Câmpina, str.Muscelului, nr.84.

– Iniţiator dl.Nistor Marian – consilier.

21. Întrebări, interpelări, diverse.

M-am săturat până peste cap de manelişti!

Florin Salam este un artist care apare în topul căutărilor Google înaintea tuturor Florinilor ce

Da, tovarăși, era mai bine „înainte”! Să vă reîmprospătez memoria

Pentru că tot a fost 23 august şi apar pe Facebook tot felul de indivizi care afirmă că  „în

Revenirea lui Contra. La Ploiești, pe arena Ilie Oană, ca selecționer al României. Cu un succes la debut!

Pe 11 martie 2014, Cosmin Contra o părăsea defintitiv pe SC FC Petrolul Ploiești, pentru a semna

Nicolae Iorga, victimă a ocupației germane

Imediat după ocuparea județului Prahova de către trupele germane, acestea au trecut la instaurare

Inline
Inline