Serviciul Achizitii Publice si Contracte
Agenda Săptămânală, 06-10 Februarie 2012

 

1. Transmiterea în SEAP a documentaţiei de atribuire pentru procedura
de achiziţie publică „Actualizare şi revizuire a Planului Urbanistic General

al Municipiului Ploieşti, Regulamentului Local de Urbanism
aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbană a municipiului
Ploieşti şi Planului de amenajare a Teritoriului Metropolitan”

2. Finalizare evaluare oferte pentru procedura de achiziţie publică
„Realizarea Parcului municipal Ploiesti Vest, inclusiv a căilor de acces şi
a reţelelor edilitare specifice – Parc Municipal Ploieşti Vest” 

3. Elaborarea documentaţiei de atribuire şi transmiterea în SEAP pentru
organizarea procedurilor de cerere de oferte în vederea încheierii
contractelor având ca obiect: „Modernizare străzi: str. Vârful cu dor, str.
Neajlov, str. Cheia, str. Olteni, Str. Văii, str. Vasile Lucaciu”
4. Elaborarea documentaţiei de atribuire şi transmiterea în SEAP pentru
organizarea procedurii de cerere de oferte în vederea încheierii
contractelor având ca obiect: „Reparaţii capitale trotuare str. Gheorghe
Grigore Cantacuzino şi str. Ştrandului”
5. Elaborarea documentaţiei de atribuire şi transmiterea în SEAP pentru
organizarea procedurii de cerere de oferte în vederea încheierii
contractului având ca obiect :”Reamenjare Parc Andrei Mureşanu”
6. Elaborarea documentaţiei de atribuire şi transmiterea în SEAP pentru
organizarea procedurii de cerere de oferte în vederea încheierii
contractului având ca obiect :”Parcare supraterană Cuza Vodă”
7. Transmiterea în SEAP de anunturi de atribuire.
8. Întocmire studii de piaţă, analiză oferte şi elaborare note justificative
pentru achizitii directe pe baza referatelor de necesitate primite.
9. Corespondenţa cu compartimentele Primăriei Municipiului Ploieşti şi
alte instituţii.

M-am săturat până peste cap de manelişti!

Florin Salam este un artist care apare în topul căutărilor Google înaintea tuturor Florinilor ce

Da, tovarăși, era mai bine „înainte”! Să vă reîmprospătez memoria

Pentru că tot a fost 23 august şi apar pe Facebook tot felul de indivizi care afirmă că  „în

Riscul amenințărilor mutării Petrolului în alt oraș. Atunci și acum…

Cândva, aflată sub pulpana FSLI Petrom, SC FC Petrolul – cum se numea pe-atunci – a fo

Nicolae Iorga, victimă a ocupației germane

Imediat după ocuparea județului Prahova de către trupele germane, acestea au trecut la instaurare

Inline
Inline