D I S P O Z I Ţ I A Nr. 1197

privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 7 martie 2013

 

Primarul Municipiului Ploieşti:

în baza art. 39, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

 

D I S P U N E:

 

Articol unic – Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă extraordinară în data de 7 martie 2013, începând cu orele 1300, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, Etajul 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, a proiectului de management câştigător şi durata contractului de management de 3 ani pentru directorul Casei de Cultură ,,I.L.Caragiale’’ Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
  2. 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, a proiectului de management câştigător şi durata contractului de management de 3 ani pentru directorul general al Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
  3. 3.Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 100/13.02.2012, modificată şi completată, privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “ACCESIBILITATE ŞI FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZONA INDUSTRIALĂ PLOIEŞTI – VEST ŞI PLATFORMA INDUSTRIALĂ BRAZI” şi a cheltuielilor legate de implementarea proiectului – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
  4. 4.Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 537/21.12.2011, modificată şi completată, privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „CRESTEREA MOBILITATII TRANSPORTULUI PUBLIC PRIN REABILITAREA TRASEULUI TRAMVAIULUI 101 CU LUCRARI VIZAND CALEA DE RULARE, STATII CU PERSOANE ADAPTATE PERSOANELOR CU DIZABILITATI, MATERIAL RULANT, ELEMENTE DE SEMNALIZARE SI AUTOMATIZARE – ETAPA II”  şi a cheltuielilor legate de implementarea proiectului – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 5 martie 2013, în două exemplare originale.

 

 

 

Primar,

Iulian Bădescu

Aşa l-am cunoscut eu pe Regele Mihai

Era un subiect tabu înainte de ’89. Copil fiind, apoi adolescent, am reuşit să umplu ceva din g

Au trecut 100 de ani. Unde suntem?

Anul acesta sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire. Poate cel mai important eveniment istoric pen

Cine plătește, de fapt, prețul asumării responsabilității, în fotbal? Și la Petrolul, și pe oriunde altundeva

Tot aud de ani de zile, în fotbalul românesc, cu precădere după 1989, despre asumarea responsabi

Nicolae Iorga, victimă a ocupației germane

Imediat după ocuparea județului Prahova de către trupele germane, acestea au trecut la instaurare

Inline
Inline