Primarul Iulian Bădescu a convocat Consiliul Local Ploieşti într-o şedinţă care va avea ca principal punct alegerea celor doi viceprimari.

 Iată cum sună dispoziţia emisă de către edilul municipiului:

 

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 2255


privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 12 iulie 2012Primarul Municipiului Ploieşti:


în baza art. 39, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;
în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată, D I S P U N E:Articol unic – Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă extraordinară în data de 12 iulie 2012, începând cu ora 1400, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ Ploieşti, Etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarilor Municipiului Ploieşti.
2. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate şi aprobarea componenţei acestora.

Aşa l-am cunoscut eu pe Regele Mihai

Era un subiect tabu înainte de ’89. Copil fiind, apoi adolescent, am reuşit să umplu ceva din g

Au trecut 100 de ani. Unde suntem?

Anul acesta sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire. Poate cel mai important eveniment istoric pen

Cine plătește, de fapt, prețul asumării responsabilității, în fotbal? Și la Petrolul, și pe oriunde altundeva

Tot aud de ani de zile, în fotbalul românesc, cu precădere după 1989, despre asumarea responsabi

Nicolae Iorga, victimă a ocupației germane

Imediat după ocuparea județului Prahova de către trupele germane, acestea au trecut la instaurare

Inline
Inline