Serviciul Achiziţii Publice şi Contracte, Agenda Săptămânală, 21-25 Mai 2012:

1. Elaborarea si transmiterea in SEAP a documentatiei de atribuire pentru

organizarea procedurilor de cerere de oferte:

– Achizitie indicatoare rutiere si stradale

– Achizitie mobilier stradal

2. Elaborarea si transmiterea in SEAP a documentatiei de atribuire pentru

organizarea procedurii de licitatie deschisa in vederea atribuirii

contractului „Servicii de cadastru si topografie”

3. Finalizare evaluare oferte la urmatoarele proceduri de achizitii publice:

– Incheierea unui Acord-cadru privind Serviciile de întretinere /

revizie, reparatii si upgrade a sistemului de management al traficului în

Municipiul Ploiesti

– Dirigentie de santier pentru proiectul „Realizarea Parcului municipal

Ploiesti Vest, inclusiv a cailor de acces si a retelelor edilitare specifice

– Parc Municipal Ploiesti Vest”

– Consultanta in management pentru proiectul „Realizarea Parcului

municipal Ploiesti Vest, inclusiv a cailor de acces si a retelelor edilitare

specifice – Parc Municipal Ploiesti Vest”

4. Evaluare oferte la procedura de cerere de oferte „Amenajare accese si

parcari zona strazii soldat erou Arhip Nicolae”

5. Deschidere de oferte la procedura de cerere de oferte „Modernizare

strazi in Municipiul Ploiesti (proiectare si executie)”

6. Elaborare si publicare in SEAP a documentatie de atribuire pentru

organizarea procedurii concurs de solutii „Actualizare si revizuire plan

urbanistic general al Municipiului Ploiesti”

7. Transmiterea in SEAP de anunturi de atribuire.

8. Intocmire studii de piata, analiza oferte si elaborare note justificative

pentru achizitii directe pe baza referatelor de necesitate primite.

9. Corespondenta cu compartimentele Primariei Municipiului Ploiesti si

alte institutii.

Aşa l-am cunoscut eu pe Regele Mihai

Era un subiect tabu înainte de ’89. Copil fiind, apoi adolescent, am reuşit să umplu ceva din g

Da, tovarăși, era mai bine „înainte”! Să vă reîmprospătez memoria

Pentru că tot a fost 23 august şi apar pe Facebook tot felul de indivizi care afirmă că  „în

Familia Petrolului de azi

În mai bine de șase decenii de viață alături de Petrolul, mi-a fost dat să văd generații pes

Nicolae Iorga, victimă a ocupației germane

Imediat după ocuparea județului Prahova de către trupele germane, acestea au trecut la instaurare

Inline
Inline