Primarul Municipiului Ploieşti:

În baza art. 39, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

În temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

 

D I S P U N E:

 

Articol unic – Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă extraordinară în data de 13 ianuarie 2012, începând cu orele 1200, la sala de şedinţe din cadrul Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010, cu modificările şi completările ulterioare, privind înfiinţarea Societăţii Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a serviciului de iluminat public şi reluarea întocmirii documentelor necesare delegării serviciului de iluminat public în Municipiul Ploieşti – iniţiat de consilierii Gheorghe Sîrbu, Iulian Teodorescu, Valentin Sava şi Adrian Lupu

M-am săturat până peste cap de manelişti!

Florin Salam este un artist care apare în topul căutărilor Google înaintea tuturor Florinilor ce

Da, tovarăși, era mai bine „înainte”! Să vă reîmprospătez memoria

Pentru că tot a fost 23 august şi apar pe Facebook tot felul de indivizi care afirmă că  „în

Uimitoarea numire post-retragerea în spate a fostului antrenor principal al Petrolului

Am fost la Popești-Leordeni, sâmbăta trecută, acolo unde Petrolul a câștigat greu, pe final de

Nicolae Iorga, victimă a ocupației germane

Imediat după ocuparea județului Prahova de către trupele germane, acestea au trecut la instaurare

Inline
Inline