Serviciul Achiziţii Publice şi Contracte


Agenda Săptămânală, 30 Aprilie – 4 Mai 2012

 

1. Finalizare evaluare oferte la procedura de cerere de oferte
“Modernizare locuri de joacă”
2. Elaborarea şi transmiterea în SEAP a documentaţiei de atribuire pentru
organizarea procedurilor de cerere de oferte:
– Achiziţie indicatoare rutiere şi stradale
– Achiziţie mobilier stradal
3. Elaborarea şi transmiterea în SEAP a documentaţiei de atribuire pentru
organizarea procedurii de licitaţie deschisă în vederea atribuirii
contractului „Servicii de cadastru şi topografie”
4. Evaluare de oferte la următoarele proceduri de achiziţii publice:
– Încheierea unui Acord-cadru privind Serviciile de întreţinere /
revizie, reparaţii şi upgrade a sistemului de management al traficului în
Municipiul Ploieşti
– Dirigenţie de şantier pentru proiectul „Realizarea Parcului municipal
Ploieşti Vest, inclusiv a căilor de acces şi a reţelelor edilitare specifice
– Parc Municipal Ploieşti Vest”
– Consultanţă în management pentru proiectul „Realizarea Parcului
municipal Ploieşti Vest, inclusiv a căilor de acces şi a reţelelor edilitare
specifice – Parc Municipal Ploieşti Vest”
5. Elaborare punct de vedere şi transmiterea către Consiliul Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor, împreună cu documentele aferente procedurii
de licitaţie deschisă „Achiziţie autobuze”
6. Transmiterea în SEAP de anunţuri de atribuire.
7. Întocmire studii de piaţă, analiză oferte şi elaborare note justificative
pentru achiziţii directe pe baza referatelor de necesitate primite.
8. Corespondenţa cu compartimentele Primăriei Municipiului Ploieşti şi
alte instituţii.

M-am săturat până peste cap de manelişti!

Florin Salam este un artist care apare în topul căutărilor Google înaintea tuturor Florinilor ce

Da, tovarăși, era mai bine „înainte”! Să vă reîmprospătez memoria

Pentru că tot a fost 23 august şi apar pe Facebook tot felul de indivizi care afirmă că  „în

Riscul amenințărilor mutării Petrolului în alt oraș. Atunci și acum…

Cândva, aflată sub pulpana FSLI Petrom, SC FC Petrolul – cum se numea pe-atunci – a fo

Nicolae Iorga, victimă a ocupației germane

Imediat după ocuparea județului Prahova de către trupele germane, acestea au trecut la instaurare

Inline
Inline