Institutia Prefectului a emis Hotararea nr. 20 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, necesara obtinerii de fonduri pentru remedierea pagubelor materiale produse ca urmare a efectelor in 35 de localitati a fenomenelor meteorologice periculoase din perioada mai – iunie 2012.
 COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
HOTĂRÂREA nr. 20 din 19.06.2012
privind obţinerea de fonduri pentru remedierea pagubelor materiale produse ca urmare
a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase din perioada mai – iunie 2012

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – Prahova,Având în vedere pagubele materiale produse la nivelul judeţului Prahova în perioada mai – iunie 2012, ca urmare a manifestării unor fenomene meteorologice deosebite, pentru demararea formelor legislative necesare promovării proiectului de Hotărâre de Guvern, în vederea alocării de fonduri pentru localităţile afectate,


HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Ca urmare a analizei notelor de constatare-evaluare a efectelor calamităţilor naturale produse la nivelul judeţului Prahova, precum şi a aprobării măsurilor şi priorităţilor de soluţionare care se impun, se aprobă în şedinţa extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – Prahova din data de 19.06.2012, propunerea privind solicitarea de alocare a sumei de 46.195,36 mii lei din Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziţia Guvernului României, pentru reabilitarea ori readucerea la starea iniţială a zonelor afectate din 35 de localităţi, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Elaborarea proiectului de Hotărâre de Guvern în scopul alocării de fonduri financiare pentru comunităţile locale afectate de fenomenele meteorologice periculoase din perioada mai – iunie 2012.
Art. 3. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova va publica prezenta hotărâre pe site-ul instituţiei www.isuprahova.ro .


SITUAŢIA localităţilor afectate de fenomenele meteorologice nefavorabile în perioada 19.05.2012 – 06.06.2012 


1. Comuna ADUNAŢI Nota de constatare nr. 1084/07.06.2012 807,00 Apărări maluri: 0,150 km (525,00 mii lei)
Drumuri comunale: 0,150 Km (282,00 mii lei)

2. Comuna ALUNIŞ Nota de constatare nr. 2598/29.05.2012 163,82 Apărări maluri: 0,070 km (144,22 mii lei)
Traversări pietonale: 2 (12,00 mii lei)
Păşuni şi fâneţe: 0,95 ha (7,60 mii lei)
3. Comuna APOSTOLACHE Nota de constatare nr. 1263/30.05.2012 894,30 Apărări maluri: 0,110 km (873,30 mii lei)
Drumuri comunale: 0,040 km (21,00 mii lei)
4. Comuna ARICEŞTII-ZELETIN Nota de constatare nr. 1013/13.06.2012 2.500,74 Apărări maluri: 0,190 km (317,49 mii lei)
Drumuri judeţene: 2 km (1210,00 mii lei)
Drumuri comunale: 4,6 km (848,25 mii lei)
Podeţe: 5 (125,00 mii lei)
5. Comuna BABA-ANA Nota de constatare nr. 4216/14.06.2012 25,00
Podeţe: 1 (25,00 mii lei)

6. Comuna BĂTRÂNI Nota de constatare nr. 1953/30.05.2012 225,63 Apărări maluri: 0,125 km (186,63 mii lei)
Drumuri comunale: 0,020 km (4,00 mii lei)
Podeţe: 2 (35,00 mii lei)
7. Comuna BERTEA Nota de constatare nr. 2339/34.05.2012 2.374,09 Diguri: 0,060 km (13,14 mii lei)
Apărări maluri: 0,015 km (10,95 mii lei)
Drumuri judeţene: 0,200 km (2300,00 mii lei)
Podeţe: 1 (50,00 mii lei)
8. Comuna BREBU Nota de constatare nr. 6050/07.06.2012 116,56 Drumuri judeţene: 0,260 km (116,56 mii lei)
9. Oraşul BREAZA Nota de constatare nr. 7479/07.06.2012 24,00 Străzi: 0,080 km (24,00 mii lei)
10. Comuna CĂRBUNEŞTI Nota de constatare nr. 1175/05.06.2012 1.160,26 Apărări maluri: 0,950 km (930,00 mii lei)
Drumuri comunale: 0,100 km (160,26 mii lei)
Podeţe: 3 (70, 00 mii lei)
11. Comuna CERAŞU Nota de constatare nr. 2475/31.05.2012 785,92 Apărări maluri: 0,340 km (638,74 mii lei)
Drumuri comunale: 0,180 km (33,18 mii lei)
Poduri: 2 (64,00 mii lei)
Podeţe: 2 (50,00 mii lei)
12. Comuna CHIOJDEANCA Nota de constatare nr. 1020/20.05.2012 1.063,43 Drumuri judeţene: 0,050 km (13,43 mii lei)
Drumuri comunale: 2 km (1.050,00 mii lei)
13. Comuna CORNU Nota de constatare nr. 3363/31.05.2012 4.085,25 Apărări maluri: 0,200 km (500,00 mii lei)
Drumuri judeţene: 0,085 km (195,90 mii lei)
Străzi: 0,580 km (1303,35 mii lei)
Consolidare versant: 0,220 km (2086 mii lei)
14. Comuna DRAJNA Nota de constatare nr. 4465/05.06.2012 2.132,31 Apărări maluri: 0,450 km (1.222,00 mii lei)
Drumuri judeţene: 0,002 km (0,31 mii lei)
Drumuri comunale: 0,400 km (210,00 mii lei)
Podeţe: 1 (700,00 mii lei)
15. Comuna GORNET Nota de constatare nr. 2075/06.06.2012 şi 2133/14.06.2012 623,00 Drumuri comunale: 0,050 km (448,00 mii lei
Consolidare versant – 0,050 km (175,00 lei)
16. Comuna IORDĂCHEANU Nota de constatare nr. 3578/06.06.2012 57,00 Apărări maluri: 0,050 km (57,00 mii lei)
17. Comuna IZVOARELE Nota de constatare nr. 3347/13.06.2012 3.041,40 Drumuri comunale: 17,56 km (2.458,40 mii lei)
Podeţe: 1 (25,00 mii lei)
Traversări pietonale: 2 (20,00 mii lei)
Consolidare versant – 0,100 km (538,00 lei)
18. Comuna JUGURENI Nota de constatare nr. 774/15.06.2012 1.492,88 Drumuri judeţene: 0,185 km (265,38 mii lei)
Drumuri comunale: 6,500 km (1.137,50 mii lei)
Podeţe DJ: 1 (30,00 mii lei)
Traversări pietonale DJ: 1 (60,00 mii lei)
19. Oraşul MIZIL Nota de constatare nr. 18031/15.06.2012 1.923,80 Apărări maluri: 0,150 km (403,80 mii lei)
Străzi: 7 km (700,00 mii lei)
Şcoli: 2 (505,00 mii lei)
Spitale: 1 (210,00 mii lei)
Alte obiective: 2 (105,00 mii lei)
20. Comuna PLOPU Nota de constatare nr. 2900/06.06.2012 217,10 Drumuri comunale: 0,300 km (217,10 mii lei)
21. Comuna POSEŞTI Nota de constatare nr. 2765/05.06.2012 649,20 Apărări maluri DJ: 0,200 km (192,00 mii lei)
Drumuri judeţene: 0,030 (450,00 mii lei)
Poduri: 1 (7,20 mii lei)
22. Comuna PREDEAL-SĂRARI Nota de constatare nr. 1351/06.06.2012 4.379,50 Apărări maluri DJ: 0,340 km (3.886,50 mii lei)
Drumuri judeţene: 0,280 km( 336,00 mii lei)
Drumuri comunale: 0,020 km (22,00 mii lei)
Podeţe: 1 (135,00 mii lei)
23. Comuna PROVIŢA DE JOS Nota de constatare nr. 1768/07.06.2012 272,00 Drumuri comunale: 2 km (272,00 mii lei)
24. Comuna PROVIŢA DE SUS Nota de constatare nr. 2259/31.05.2012 100,00 Drumuri comunale: 0,500 km (100,00 mii lei)
25. Comuna SALCIA Nota de constatare nr. 1090/22.05.2012 şi 1132/30.05.2012 1.017,80 Drumuri comunale: 1,336 km (78,30 mii lei)
Apărări maluri (DC): 0,140 km (350,00 mii lei)
Drumuri comunale: 4,525 km ( 589,50 mii lei)
26. Oraşul SINAIA Nota de constatare nr. 11355/24.05.2012 16,58 Apărări maluri (DC): 0,100 km (16,58 mii lei)
27. Oraşul SLĂNIC Nota de constatare nr. 4284/13.06.2012 937,04 Apărări maluri: 0,390 km (848,64 mii lei)
Poduri: 1 (20,40 mii lei)
Podeţe: 1 (68,00 mii lei)
28. Comuna STARCHIOJD Nota de constatare nr. 2182/30.05.2012 731,73 Apărări maluri: 0,375 km (698,35 mii lei)
Drumuri judeţene: 0,025 km (6,38 mii lei)
Drumuri comunale: 0,200 km (27,00 mii lei)
29. Comuna SURANI Nota de constatare nr. 1002/23.05.2012 şi 1077/05.06.2012 1.840,25 Apărări maluri DJ: 0,035 km (525,00 mii lei)
Drumuri judeţene: 0,035 km (35,00 mii lei)
Drumuri comunale: 0,600 km (420,25 mii lei)
Podeţe: 3 (860,00 mii lei)
30. Comuna ŞOIMARI Nota de constatare nr. 2416/01.06.2012 3.269,47 Apărări maluri (DC): 1,570 km (3.202,43 mii lei)
Drumuri comunale: 0,040 km (47,04 mii lei)
Traversări pietonale: 2 (20,00 mii lei)
31. Comuna ŞOTRILE Nota de constatare nr. 2413/24.05.2012 1.060,00 Apărări maluri: 0,08 km ( 330,00 mii lei)
Drumuri judeţene: 1 km (730,00 mii lei)
32. Comuna ŞTEFEŞTI Nota de constatare nr. 1323/29.05.2012 842,00 Drumuri judeţene: 2 km (764,00 mii lei)
Poduri: 1 (39,00 mii lei)
Podeţe: 1 (21,00 mii lei)
Traversări pietonale: 3 (18,00 mii lei)
33. Comuna TEIŞANI Nota de constatare nr. 2217/14.06.2012 3.008,18 Apărări maluri DC: 1,035 km (2.833,26 mii lei)
Drumuri judeţene: 0,030 km (90,30 mii lei)
Drumuri comunale: 0,545 km (84,62 mii lei)
34. Comuna TELEGA Nota de constatare nr. 2633/01.06.2012 3.594,12 Apărări maluri DC: 0,480 km (3.170,75 mii lei)
Drumuri judeţene: 0,030 km (253,78 mii lei)
Drumuri comunale: 0,345 km (109,59 mii lei)
Podeţe: 1 (60,00 mii lei)
35. Comuna VĂRBILĂU Nota de constatare nr. 3833/29.05.2012 764,00 Drumuri judeţene: 2 km (764,00 mii lei)
TOTAL 46.195,36 INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI PRAHOVA

M-am săturat până peste cap de manelişti!

Florin Salam este un artist care apare în topul căutărilor Google înaintea tuturor Florinilor ce

Da, tovarăși, era mai bine „înainte”! Să vă reîmprospătez memoria

Pentru că tot a fost 23 august şi apar pe Facebook tot felul de indivizi care afirmă că  „în

Revenirea lui Contra. La Ploiești, pe arena Ilie Oană, ca selecționer al României. Cu un succes la debut!

Pe 11 martie 2014, Cosmin Contra o părăsea defintitiv pe SC FC Petrolul Ploiești, pentru a semna

Nicolae Iorga, victimă a ocupației germane

Imediat după ocuparea județului Prahova de către trupele germane, acestea au trecut la instaurare

Inline
Inline