Soarta Palatului de Justitie din Ploieşti – pe agenda şedinţei de azi a Guvernului

Știri

Redactia

Agenda de lucru a şedinţei Guvernului României din 3 aprilie 2012, ora 9.30

GUVERNUL ROMANIEI

I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;
2. PROIECT DE LEGE privind transmiterea unor suprafeţe de teren de 645 mp aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti”- Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas-Constanţa, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-S.A a obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a muncipiului Constanţa”;

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat;

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.875/2011;

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare;

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei cuprinzând 26 obiective de investiţii prioritare destinate reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora;

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Palatul de Justiţie Prahova”, judeţul Prahova;

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare

Citeste mai departe

Statistici T5
Inline
Inline