URLAŢI. A avut loc recepţia lucrărilor de modernizare a 6 străzi

Administrație

Redactia

Luni, 3 iulie 2017, a avut loc recepţia obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea străzilor Nuferilor, Crinului, Viitor, Nucilor, Florilor şi Berzei”, pentru care procedura de achiziţie publică a fost demarată în anul 2015, iar şedinţa de deschidere a ofertelor a avut loc în data de 22 Februarie 2016.
Au fost depuse 7 oferte si, in urma evaluarii acestora, Ofertantul desemnat castigator a fost S.C. CONI S.R.L, iar valoarea finală a lucrărilor executate este de 2511078.25 Lei fără TVA, conform menţiunilor din Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Perioada de garanţie a lucrărilor este de 60 de luni de la data semnării Procesului-verbal de recepţie.
Prin execuția lucrărilor s-a menținut traseul existent fără să fie afectate rețelele aeriene și proprietățile existente. Profilul transversal al străzilor s-a realizat cu unul sau două trotuare în funcție de lățimea tramei stradale.
La delimitarea trotuarului de stradă s-au utilizat borduri mari 20x25x50, iar delimitarea trotuarului de limita de proprietate s-a realizat cu borduri mici 10x15x50.
Capacităţile fizice realizate sunt corespunzătoareproiectului tehnic şi la recepţia lucrării a fost admisă fără obiecţiuni. La recepţie a participat şi un reprezentat desemnat al I.S.C. Prahova şi un reprezentat desemnat din partea Judeţului Prahova, lucrarea derulându-se în parteneriat cu această instituţie.

Citeste mai departe

Statistici T5
Inline
Inline