PROIECTUL ORDINII DE ZI
Şedinţa ordinară – 24 februarie 2012 – 12.00

 

 

 

– Proiect de hotărâre privind rectificarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat – cota de 20% – repartizate pe unităţi administrativ teritoriale – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.
– Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului, precum şi a bugetelor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova pe anul 2012 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova. 
– Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean ,,Creşterea accesibilităţii către partea de nord a Polului de Creştere, în special către Spitalul Judeţean din municipiul Ploieşti, prin realizarea pasajului rutier peste DN1B, în continuare DJ 102” – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.
– Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială ,,Ploieşti Industrial Parc” S.A. pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 13.500 mp – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Simona David şi de domnii consilieri judeţeni Gheorghe Neaga şi Georgică Diaconu.
– Proiect de hotărâre privind modificarea sau, după caz, completarea unor prevederi ale unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.
– Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova şi de domnii consilieri judeţeni Radu Cezar Liviu Ionescu, Dumitru Daniel Neagoe, Gheorghe Necula şi Ovidiu Cord.
– Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului aplicat Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Anda Păuşan şi de domnii consilieri judeţeni Dragoş Ionel Gunia, Adrian Manta, Dan Ciolac şi Gheorghe Ioniţă. 
– Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a caietului de obiective, precum şi desemnarea componenţei comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Anda Păuşan şi de domnii consilieri judeţeni Dragoş Ionel Gunia, Adrian Manta, Dan Ciolac şi Gheorghe Ioniţă. 
– Proiect de hotărâre privind numirea managerului (directorului general) interimar la Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova, ca urmare a încetării contractului de management – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.
– Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de închiriere a unor spaţii în imobilele proprietate publică a judeţului Prahova, situate în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr.2-4 şi str. Erou Călin Cătălin nr.1 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.
– Proiect de hotărâre privind reducerea spaţiilor atribuite Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi Energii Regenerabile ,,AE3R Ploieşti – Prahova” în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr.2-4 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova. 
– Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pe anul 2012 a Consiliului Judeţean Prahova la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Situaţii de Urgenţă Sud-Muntenia” – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.
– Diverse.

Aşa l-am cunoscut eu pe Regele Mihai

Era un subiect tabu înainte de ’89. Copil fiind, apoi adolescent, am reuşit să umplu ceva din g

Au trecut 100 de ani. Unde suntem?

Anul acesta sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire. Poate cel mai important eveniment istoric pen

Cine plătește, de fapt, prețul asumării responsabilității, în fotbal? Și la Petrolul, și pe oriunde altundeva

Tot aud de ani de zile, în fotbalul românesc, cu precădere după 1989, despre asumarea responsabi

Nicolae Iorga, victimă a ocupației germane

Imediat după ocuparea județului Prahova de către trupele germane, acestea au trecut la instaurare

Inline
Inline