Vineri, 16 februarie 2018, are loc poate cea mai aşteptată şedinţă  a Consiliului Judeţean Prahova. Vorbim despre şedinţa ordinară în care se va aproba atât bugetul judeţului cât şi sumele pe care le primesc localităţile din judeţ. Abia după această şedinţă, municipiile, oraşele şi comunele prahovene vor putea aproba bugetele locale pentru anul 2018. Iată ordinea de zi a şedinţei  ordinare a Consiliului judeţean Prahova din data de 16 februarie 2018, ora 12,00:

1. Aprobarea Procesului – Verbal al ședinței ordinare a Consiliului
județean Prahova din data de 31 ianuarie 2018.
2. Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea de drept, prin
demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Niță Cătălin Răzvan și
declararea vacantării locului de consilier județean respectiv – inițiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ –
teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2018-
inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean
Prahova.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului și
a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul
2018 – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean
Prahova.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente
funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate pentru
personalul angajat (funcționarii publici și personalul contractual) în cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Prahova și în cadrul serviciilor
publice din subordinea acestuia, începând cu luna ianuarie 2018 – inițiat de domnul
Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
6. Proiect de hotărâre privind constituirea componenţei Comisiei speciale
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
judeţului Prahova – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele
Consiliului județean Prahova.
7. Proiect de hotărâre privind cofinanțarea proiectului ,,Consolidare,
restaurare și punere în valoare Centrul Cultural Protoeria Ploiești Nord” – inițiat de
domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova, de
doamna Ludmila Sfîrloagă și domnul Vasile Pătrașcu, vicepreședinții Consiliului
județean Prahova, de doamna consilier județean Mihaela Carmen Dumitru și de
domnii consilieri județeni Alexandru Bănică, Dan Ciolac, Rareș Dan Enescu și
Gheorghe Neaga.
8. Proiect de hotărâre privind pregătirea și promovarea proiectului
,,Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatorului Integrat al
Spitalului Județean de Urgență Ploiești” – inițiat de domnul Bogdan Andrei
Toader, președintele Consiliului județean Prahova.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare a
deciziei de concesionare prin licitație publică a serviciilor de operare a Stației de
sortare a deșeurilor Boldești Scăeni și a Stației de tratare mecano-biologică a
deșeurilor biodegradabile Ploiești – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
președintele Consiliului județean Prahova.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la
Convenția aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 67/15.05.2009
referitoare la participarea Consiliului Județean Prahova la plata cheltuielilor lunare
privind paza și întreținerea obiectivului de investiții „Rampa Ecologică Bănești”,
cu modificările ulterioare – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele
Consiliului județean Prahova.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru
Centrul Județean de Cultură Prahova – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader,
președintele Consiliului județean Prahova.
12. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale – inițiat de
doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului județean Prahova.
13. Diverse.

Aşa l-am cunoscut eu pe Regele Mihai

Era un subiect tabu înainte de ’89. Copil fiind, apoi adolescent, am reuşit să umplu ceva din g

Au trecut 100 de ani. Unde suntem?

Anul acesta sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire. Poate cel mai important eveniment istoric pen

Cine plătește, de fapt, prețul asumării responsabilității, în fotbal? Și la Petrolul, și pe oriunde altundeva

Tot aud de ani de zile, în fotbalul românesc, cu precădere după 1989, despre asumarea responsabi

Nicolae Iorga, victimă a ocupației germane

Imediat după ocuparea județului Prahova de către trupele germane, acestea au trecut la instaurare

Inline
Inline