Zeci de controale ale ISU Prahova

Știri

Redactia

În luna decembrie a.c., Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfăşurat 41 acţiuni de control la operatori economici şi instituţii din întreg judeţul. De asemenea, în scopul preîntâmpinării unor evenimente nedorite, premergător sărbătorilor de iarnă, personalul Inspecţiei de Prevenire a efectuat activităţi de îndrumare şi control pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor, la categoriile de obiective unde este preconizat un aflux mare de persoane, cum ar fi unități de cazare (hoteluri, pensiuni turistice și agroturistice, cabane montane), unități de alimentație publică unde vor fi organizate mese festive, lăcașuri de cult și ansambluri mănăstirești, tabere de copii, precum și la spații comerciale de tipul supermarketuri, mall-uri sau hipermarket-uri.

Pe timpul verificărilor au fost depistate 260 încălcări ale normelor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, dintre care 143 au fost înlăturate pe timpul desfășurări acestor acțiuni. Ca urmare a neregulilor constatate, personalul Inspecţiei de prevenire a aplicat un număr total de 262 de sancţiuni, cuprinzând 199 avertismente şi 63 amenzi, în cuantum de 133.500 lei.

Principalele deficienţe au constat în neasigurarea funcţionării optime a mijloacelor tehnice de primă intervenţie (stingătoare), executarea lucrărilor de modernizare fără solicitarea avizului de securitate de incendiu, neasigurarea marcării complete a tuturor căilor de acces şi evacuare cu indicatoare de securitate, instalaţii electrice defecte sau exploatate necorespunzător, deficienţe de ordin organizatoric etc.

 

Cu ocazia controalelor, au fost organizate şi desfăşurate 8 exerciţii în caz de incendiu, cu 68 participanți, precum și 45 instruiri cu personalul cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă de la localităţi, operatori economici şi instituţii.În luna decembrie, personalul Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a continuat să desfășoare, la nivelul întregului județ, acţiuni de informare preventivă aferente campaniilor “Nu tremur la cutremur” și “RISC”, campanii ce vizează transmiterea către populație a informațiilor corecte privind modul de comportare în cazul producerii unui cutremur, respectiv a informațiilor ce urmăresc reducerea incidentelor de natura incendiilor, exploziilor etc., care sunt cauzate de improvizaţii la instalaţiile de gaze naturale şi electricitate, precum şi de coşuri de fum necurăţate.

Citeste mai departe

Statistici T5
Inline
Inline