1.340 de locuri scoase la concurs la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” – Câmpina şi 300 de posturi la Școala de Subofițeri de Pompieri „Pavel Zăgănescu” – Boldești

Redactia -

1.340 de locuri scoase la concurs la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” – Câmpina şi 300 de posturi la Școala de Subofițeri de Pompieri „Pavel Zăgănescu” – Boldești

Aproape 2.900 de locuri au fost scoase la concurs în instituțiile de formare a agenților de poliție și subofițerilor ale Ministerului Afacerilor Interne. Cererile de înscriere pot fi transmise începând de mâine, 20 aprilie.

Astfel, pentru formarea agenților de poliție au fost scoase la concurs 1.340 de locuri la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” – Câmpina și 300 la Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan”- Cluj-Napoca, iar pentru pregătirea agenților de poliție de frontieră 240 de locuri la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” – Oradea.

Subofițerii jandarmi se vor forma în Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” – Drăgășani și în Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” – Fălticeni, ambele având scoase la concurs câte 350 de locuri.

La Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldești sunt disponibile 300 de locuri (pentru calificările subofițer de pompieri și protecție civilă/ maistru militar auto).

 

Cererile de înscriere

 

Cererile de înscriere se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare, în perioada 20 aprilie – 5 mai 2023, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Pentru constituirea dosarului de recrutare, candidații depun documentele solicitate până la data de 15 mai 2023. Concret, candidații depun cererile de înscriere la structurile de resurse umane cu sarcini de recrutare (unități de recrutare) aflate în unitățile din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență,  potrivit organizării administrativ-teritoriale și specialității pentru care optează candidații – politie, poliție de frontieră, jandarmi, pompieri, în raport de oferta educațională și de domiciliul/reședința înscrise în cartea de identitate.

Candidații care optează pentru locurile Poliției de Frontieră și nu au domiciliul într-un județ limitrof frontierei de stat sunt recrutați de structurile de resurse umane din unitățile cu sarcini de recrutare din subordinea Inspectoratul General al Poliției Române unde aceștia locuiesc, potrivit domiciliului/reședinței înscrise în cartea de identitate.

 

În ce constau probele de concurs

 

Probele de concurs pentru admiterea în unitățile de învățământ constau în evaluarea  cunoștințelor teoretice și evaluarea performanței fizice și sunt notate de la 1 la 10, în cazul probei de evaluare a cunoștințelor, și de la 5 la 10, respectiv „Nepromovat”, în cazul probei de evaluare a performanței fizice. Nota de promovare a fiecărei probe este minimum 5.

Proba de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 19 – 24 mai 2023, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat, în centrele zonale de selecție.

La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit contestații, repetări sau reexaminări.

Spre deosebire de anii trecuți, proba de evaluare a cunoștințelor nu se va susține la sediul unităților de recrutare, ci la sediul școlilor. Astfel, proba de evaluare a cunoștințelor teoretice se susține în data de 27 mai 2023, la unitățile de învățământ pentru care au optat candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice.

Proba de evaluare a cunoștințelor constă într-un test grilă cu întrebări din disciplinele: limba română, limbă străină, legislație specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum și a instituțiilor politice ale statului , educație civică și cetățenească, exerciții de evaluare a capacității de analiză și sinteză, precum și exerciții privind deprinderea raționamentului logic.

La limba străină, candidatul optează, prin cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, pentru una din următoarele discipline: limba engleză sau limba franceză.

juramant_scoala_politie_campina

Tematica şi bibliografia

 

Tematica și bibliografia pentru proba de evaluare a cunoștințelor sunt cele din sesiunea de admitere octombrie – decembrie 2022.

Examinarea medicală se realizează pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale, în perioada 31 mai – 29 iunie 2023.

Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe site-ul oficial al acestora, până la data de 30 iunie 2023.

Mai multe detalii privind organizarea și desfășurarea, în sesiunea aprilie – iunie 2023, a concursurilor de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne pot fi obținute accesând site-ul MAI, secțiunea Carieră/ Instituții de învățământ/formare profesională (https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/ ).