11 octombrie, Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale

Redactia -

11 octombrie, Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale


Potrivit Rezoluţiei 64/200 din 21 decembrie 2009, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (O.N.U.), 13 octombrie a fost desemnată Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, ca mijloc de promovare a unei culturi globale cu privire la reducerea efectelor acestor fenomene, inclusiv prevenirea, atenuarea efectelor şi pregătirea împotriva dezastrelor. Având în vedere că anul acesta 13 octombrie va fi o zi de duminică, activităţile dedicate acestei zile se vor desfăşura în data de 11 octombrie.

Conform terminologiei adoptate de O.N.U., prin dezastru se înţelege o gravă întrerupere a funcţionării unei societăţi, generând pierderi umane, materiale, sau modificări nefaste ale mediului, care nu pot fi refăcute prin resursele acestuia. Prin dezastre naturale se înţeleg fenomenele naturale de origine geologică sau meteorologică, ori îmbolnăvirea unui număr mare de persoane sau animale, produse în mod brusc, ca fenomene de masă. În categoria fenomenelor naturale distructive de origine geologică sau meteorologică sunt cuprinse cutremurele, alunecările şi prăbuşirile de teren, inundaţiile şi fenomenele meteorologice periculoase, care afectează violent zone relativ mari de teren pe termen lung, provocând pierderi de vieţi omeneşti, pagube materiale şi degradarea mediului ambiant.

Riscurile naturale la nivelul judeţului Prahova sunt reprezentate de fenomene meteorologice periculoase (furtuni, inundaţii, secetă, îngheţ) şi fenomene distructive de origine geologică (alunecări de teren şi cutremure de pământ).

Pentru prevenirea, diminuarea şi reducerea riscurilor dezastrelor naturale, la nivelul judeţului Prahova, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” Prahova desfăşoară o gamă variată de activităţi dintre care cele mai semnificative sunt:

ü  convocări şi instructaje de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă cu factorii care au responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă;

ü  exerciţii de alarmare publică cu angrenarea tuturor factorilor cu responsabilităţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă;

ü  concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

ü  exerciţii cu serviciile voluntare/private pentru situaţii de urgenţă privind pregătirea pentru intervenţie în caz de situaţii de urgenţă;

ü  concursurile cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii Pompierilor” şi a celor cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”;

ü  activităţi de pregătire şi informare a populaţiei desfăşurate cu ocazia Zilei Pompierilor din România, a Zilei Protecţiei Civile şi zilelor “Porţilor Deschise” – cu aceste ocazii fiind distribuite şi materiale informative cu reguli şi măsuri de prevenire a situaţiilor de urgenţă;

 

 

ü  activităţi informativ – educative la nivelul instituţiilor şcolare din judeţ.

 

            Cu ocazia Zilei Internaţionale pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” Prahova organizează vineri – 11 octombrie 2013, între orele 10:00 –12:00 – “Ziua Porţilor Deschise”, la sediul inspectoratului, cu această ocazie se vor desfăşura activităţi de informare privind riscurile generatoare de dezastre naturale, regulile de comportare în momentul producerii acestora, precum şi prezentarea mijloacelor de intervenţie în caz de dezastre şi modul de utilizare al acestora.