15 localităţi prahovene – în registrul agricol electronic

Redactia -

15 localităţi prahovene – în registrul agricol electronic

Vineri, 29 noiembrie 2013, la sediul Ministerului pentru Societatea Informaţională, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Mircea Cosma a semnat contractual de finanţare pentru proiectul “Sistem informatic destinat Registrului Agricol în format electronic – zona Centru”. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013 (POS CCE), Axa prioritară 3 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 2 – Dezvoltarea şi Creşterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice”.

Poiectul “Sistem informatic destinat Registrului Agricol în format electronic – zona Centru” are o valoare totală de 6.341.250 lei din care 6.341.250 lei reprezintă valoarea totală eligibilă a proiectului. Cu sprijinul financiar obţinut se va achiziţiona un sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementarea soluţiilor de software. Produsul informatic va avea ca obiectiv general evidenţa şi centralizarea automata a datelor din registrele agricole existente într-o primărie.

Noul proiecl va fi implementat de către Consiliul Judeţean Prahova în parteneriat cu 15 localităţi din zona de centru, respectiv comunele: Aluniş, Ariceştii Rahtivani, Băneşti, Bertea, Cornu, Dumbrăveşti, Gorgota, Gornet, Păuleşti, Predeal Sărari, Slănic, Ştefeşti, Surani, Telega, Târgşoru Vechi.