21 de lucrări importante, scoase la licitaţie de Hidro Prahova. Lista localităţilor cuprinse în program

Redactia -

21 de lucrări importante, scoase la licitaţie de Hidro Prahova. Lista localităţilor cuprinse în program

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Prahova intră într-o nouă fază. 21 de lucrări importante, scoase la licitaţie de Hidro Prahova S.A.

Hidro Prahova S.A., operatorul regional de servicii publice pentru alimentare cu apă din judeţul Prahova, anunţă că Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Prahova, în perioada 2014-2020, se apropie de o etapă crucială. Pentru 21 de lucrări care au fost scoase la licitaţie, data limită de depunere a ofertelor este stabilită între 6 şi 19 iunie.

„Aceste lucrări sunt de o importanţă majoră pentru îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Prahova. Suntem în grafic cu implementarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Prahova. Jumătate din lucrările lansate în licitaţie au deja realizate proiectele tehnice, urmând ca, după atribuire, să intre direct în execuţie. Aşteptam încheierea procedurilor de atribuire şi începerea lucrărilor. În paralel, lucrăm şi la demararea procedurilor de achiziţii pentru restul lucrărilor din proiect”, a declarat Dorin Ilian Leţea, directorul general al Hidro Prahova S.A.

Lucrările scoase la licitaţie sunt:

1. Execuţia reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în Câmpina şi Poiana Câmpina.
2. Construirea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în Brează, Comarnic, Sinaia şi Buşteni.
3. Execuţia reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în Slănic, Vărbilău şi Ştefeşti.
4. Execuţia reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în Aluniş şi Bertea.
5. Execuţia reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în Vălenii de Munte şi Ceraşu.
6. Execuţia reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în Urlaţi, Mizil, Albeşti Paleologu şi Tomşani.
7. Execuţia reţelelor de canalizare în Cărbuneşti, Păcureţi, Bălţeşti, Şoimari, Surani, Ariceştii Zeletin.
8. Construirea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în Adunaţi, Proviţa de Sus şi Proviţa de Jos.
9. Execuţia reţelelor de canalizare în Şirna şi Poenarii Burchii.
10. Înfiinţarea frontului de captare Albeşti Paleologu-Dumbrava, staţie de tratare şi conductă de aducţiune pentru alimentare cu apă în localităţile Albeşti Paleologu, Dumbravă, Drăgăneşti, Mizil, Baba Ana, Fântânele, Vadu Săpat.
11. Execuţia lucrărilor de retehnologizare şi automatizare la staţii de tratare, rezervoare şi staţii de pompare în Câmpina, Băneşti, Telega şi Proviţa de Sus.
12. Reabilitarea surselor de apă, aducţiunilor, staţiilor de tratare şi rezervoarelor în oraşele Sinaia şi Comarnic.
13. Reabilitarea conductei de aducţiune Măneciu-Văleni, a staţiei de pompare Văleni şi a gospodăriei de apă Trăistari.
14. Reabilitarea captării pârâului Azuga şi retehnologizarea staţiei de tratare şi staţiei de pompare Azuga.
15. Reabilitarea surselor de apă, aducţiunii, staţiilor de tratare, rezervoarelor şi staţiilor de pompare în Slănic.
16. Reabilitarea frontului de captare Bălţeşti, retehnologizarea staţiei de tratare Cărbuneşti şi înlocuirea rezervorului de înmagazinare V = 5000 mc Băicoi.
17. Extinderea fronturilor de captare şi retehnologizarea staţiilor de tratare în Şirna, Poienarii Burchii, Tinosu, Fulga, Sălciile, Gherghiţa, Balta Doamnei.
18. Realizarea unei staţii noi de epurare pentru aglomerarea Păcureţi-Şoimari-Surani-Aricestii Zeletin-Cărbunesti şi aglomerarea Bălţesti-Podenii Noi.
19. Realizarea unei staţii noi de epurare pentru aglomerarea Slănic-Vărbilău-Alunis-Bertea-Ştefesti.
20. Realizarea unei staţii noi de epurare pentru aglomerările Şirna şi Poienarii Burchii.
21. Execuţia reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în Băicoi, Scorţeni, Băneşti – Urleta şi Telega.

După încheierea perioadei de depunere a ofertelor, va urma procesul de evaluare a acestora, desemnarea câştigătorilor şi semnarea contractelor.