Noi explicaţii aduse de SGU Ploieşti legate de starea stadionului Ilie Oană

Redactia -

Noi explicaţii aduse de SGU Ploieşti legate de starea stadionului Ilie Oană

Comunicat de presă

În urma comunicatului remis presei de către Asociația Diaspora Galben-Albastră, în care aduce acuze societății noastre, catalogând rezilierea contractului cu F.C Petrolul Ploiești SA drept un abuz, vă aducem la cunoștință următoarele:

Prin decizia municipalității, SC SGU Ploiești SRL a preluat în administrare Stadionul Ilie Oană, în anul 2012. Societatea noastră nu a participat, în niciun fel, la lucrările de construire a acestui obiectiv și nici la recepția acestuia, după finalizarea lucrărilor. Recepția a fost realizată de către reprezentanții municipalității. Pe cale de consecință, societatea noastră nu poate fi făcută responsabilă pentru calitatea materialelor întrebuințate de constructor, în procesul de edificare a obiectivului, sau pentru calitatea lucrărilor prestate de constructor. La acest capitol, ținem să subliniem, din nou, faptul că Stadionul Ilie Oană nu se mai afla în perioada de garanţie de la o dată anterioară transmiterii în concesiunea societății noastre;

În perioada iulie 2013 – iunie 2014 s-au alocat fonduri în valoare de 530.124,37 lei, pentru reparaţie gazon, de către FC Petrolul S.A. În perioada următoare, întrucât au apărut probleme privind încasările de la club, nu a mai fost încheiat niciun contract. Precizăm faptul că
FC Petrolul SA înregistrează atât datorii istorice în valoare de 1.618.964,1 lei – din care doar 10% au fost acceptate prin planul de reorganizare, suma ce a fost eşalonată pe 3 ani- cât și datorii curente în valoare de 440.229,97 lei. Astfel, având în vedere cele menționate anterior, societatea noastră nu poate fi acuzată de abuz întrucât a încercat, în permanență, să înțeleagă problemele invocate de conducerea clubului și a aprobat, prin CA/AGA, mai multe solicitări ale acestuia, în ceea ce privește eșalonarea debitelor datorate;

În ceea ce privește menținerea stării optime a suprafeței de joc, lucrările necesare în acest scop sunt mult mai complexe decât în aparență și nu se rezumă numai la udarea gazonului. Întreținerea acestuia se efectuează cu firme de profil, care au în portofoliu logistica și personal specializat în realizarea acestor tipuri de lucrări (carotare, vertidrenare, însămânțare etc). Astfel, costul acestor lucrări se ridică la sume de mii de euro. De asemenea, înlocuirea/repararea tuturor elementelor deteriorate precum scaune, reflectoare, obiecte sanitare etc, nu poate fi suportată de către societatea noastră, din fondurile alocate administrării altor activități. De aceea, reiterăm faptul că este absolut necesară achitarea debitelor restante, de către club.
În acest sens, menționăm și faptul că numărul scaunelor rupte se regăseşte în fiecare proces verbal, întocmit după fiecare eveniment. Din păcate, din cauza intrării în isolvență a clubului și, implicit, imposibilitatea recuperării banilor, societatea noastră nu a putut remedia această problemă;

În ceea ce privește răspunsul societății noastre la intenția ADGA de a dona suma de 1.700 lei – intenție exprimată în scris, printr-o adresă depusă la sediul societății noastre – acesta va fi remis asociației în termenul legal, dupa consultarea prevederilor legislative în vigoare;

În același timp, dorim să vă reamintim faptul că tariful aplicat, cu titlul de chirie, pentru spațiile comerciale de la stadion este identic cu acela aplicat și în cazul clubului SC. FC Petrolul SA, pentru spațiile închiriate de acesta, în aceeași incintă (spaţiu magazine suporteri parter B1 -111.36mp şi spaţiu birouri (colţ) – 566.40mp). De asemenea, aceste tarife au fost aprobate de către CA și AGA ale societății noastre. 

De asemenea, după cum ați putut observa, pentru o perioadă bună de timp, în ciuda greutăților financiare descrise mai sus, societatea noastră a reușit să asigure condițiile optime necesare derulării evenimentelor sportive pe acest stadion. Pe cale de consecință, nu puteți acuza societatea noastră de rea voință sau abuz, întrucât considerăm că am dat dovadă de înțelegere, ori de câte ori reprezentanții clubului au solicitat-o. Astfel, pe această cale, facem apel la înțelegerea dvs., reiterând faptul că, pentru a menține în condiții optime arena Ilie Oană, dar și pentru a achita taxele la stat pe care administrarea acestui obiectiv o implică, este absolut necesar ca plata debitelor restante să fie reglementată la zi.

 

Compartiment Relaţii cu Publicul şi Media

SC SGU Ploiesti SRL