Depozit ilegal de peturi, descoperit pe strada Alba Iulia din Ploieşti

Redactia -

Depozit ilegal de peturi, descoperit pe strada Alba Iulia din Ploieşti

În cursul zilei de miercuri, 13.01.2016, polițiștii locali din cadrul Biroului Protecția Mediului au desfășurat acțiuni în vederea depistării persoanelor care abandonează deșeurile menajere pe domeniul public, în alte locuri decât cele special amenajate ori nu mențin curățenia platformelor gospodărești.

În urma monitorizărilor și verificărilor întreprinse, polițiștii locali au depistat pe strada Alba Iulia cca. 150 kg de peturi abandonate pe domeniul public, deșeuri care sunt strânse ilegal de pe platformele gospodărești, încălcându-se astfel prevederile H.C.L. nr. 103/2013 în care se menționează că preluarea de către persoanele fizice a deșeurilor din sistemele de colectare selectivă publice puse la dispoziție de municipalitate este interzisă și se sancționează contravențional cu amendă cuprinsă între 600 și 1.000 lei, iar sancțiunea complementară constă în confiscarea acestor deșeuri. Materialele reciclabile au fost predate pe bază de proces verbal lucrătorilor operatorului de salubritate, care s-au deplasat la fața locului în vederea ridicării acestora.

Totodată, au fost aplicate un număr de cinci sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 2.300 lei, persoanelor surprinse în timp ce abandonau deșeurile menajere în afara recipienților de colectare, pe străzile Arhip Nicolae și Sergent Erou Mateescu Gheorghe, conform mențiunilor H.C.L. nr. 228/2006 privind gospodărirea municipiului.

    14.01.2016

Biroul Relații cu Publicul, Comunicare și Managementul Calității