22 de autobuze electrice noi, în Ploieşti. Primăria a lansat licitaţia

Redactia -

22 de autobuze electrice noi, în Ploieşti. Primăria a lansat licitaţia
Primăria Municipiului Ploiești a demarat procedura de achiziție publică pentru Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public, prin achiziționarea de autobuze electrice și stații de încărcare.
 
Anunțul de participare și documentația de atribuire, aferente acestei achiziții publice, au fost publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).
 
Municipiul Ploiești intenționează achiziția de echipamente specifice și achiziția de material rulant modern, cu zero emisii, pentru îmbunătățirea transportului public urban și facilitarea tranziției spre mobilitate urbană durabilă, după cum urmează:
 
● achiziționarea a 22 autobuze nepoluante;
● achiziționarea a 22 stații de încărcare lentă;
● achiziționarea a 8 stații de încărcare rapidă.
 
Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 – fondul Local, investiția I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), obiect al contractului de finanțare nr. 134674/28.11.2022, încheiat de UAT Municipiul Ploiești cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
 
Autobuzele electrice vor fi de tip solo (nearticulate), cu planșeu jos (podea integral coborâtă), facilități pentru accesul nelimitat al persoanelor cu mobilitate redusă (rampă-kneeling), fără etaj, caroserie CE, destinate transportului urban de călători, conform Directivei cadru 2007/46/CE de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, Directivei 2009/33/CE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic și Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.
 
Autobuzele electrice vor fi realizate în conformitate cu documentele de standardizare în vigoare, cu reglementările naționale și internaționale privind condițiile tehnice, care trebuie îndeplinite de autovehiculele rutiere, pentru a putea circula pe drumurile publice din România.
În specificația tehnică se indică standardele ce vor fi respectate, precum și anumite limite restrictive pentru dimensiuni și caracteristici constructive solicitate de către beneficiar.
Valoarea estimată a achiziției publice demarată de municipalitatea ploieșteană este de 52.633.508,40 lei, fără T.V.A.