În Prahova, 25 de posturi ar putea fi scoase la concurs la Vamă şi Garda Financiară

Redactia -

Ca urmare a analizelor prezentate la ultima sedinta a Colegiului Prefectural de catre Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale si de catre Garda Financiara, din care rezulta dificultati privind indeplinirea sarcinilor specifice ce decurg din aplicarea dispozitiilor legale, datorate deficitului major de personal si avand in vedere transpunerea in practica a celui mai important obiectiv al reformei: combaterea ferma a evaziunii fiscale, dat fiind ca pe teritoriul judetului Prahova activeaza o serie de obiective economice importante, agrenate continuu in operatiuni de achizitii intracomunitare de marfuri.

Prefectul judetului Prahova a transmis catre presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala un document prin care solicita analiza si dispunerea masurilor necesare pentru ocuparea posturilor vacante, in limite legale (transfer de la alte subunitati din cadrul ANAF, angajarea unor specialisti trecuti in corpul de rezerva al Ministerului Finantelor Publice odata cu reorganizarea Garzii Financiare). La nivelul celor doua institutii vizate, necesarul de personal este de 25 de specialisti.