28.000 de procese pe rolul Tribunalului Prahova

Redactia -

28.000 de procese pe rolul Tribunalului Prahova

Tribunalul Prahova a avut pe rol, în anul 2017, un număr de 28.565 cauze, față de un număr de 26.233 cauze la nivelul anului 2016, înregistrând o creștere cu 8,89% a volumului de activitate.

Repartizarea cauzelor pe stadii procesuale se prezintă astfel: în fond 18.371 dosare, față de 16.699 dosare în anul 2016, (constatându-se o creștere de 10,01%), 8.298 dosare în apel, față de 7.669 dosare în anul 2016, (existând o creștere de 8,2 %), 534 dosare în recurs, față de 2.682 dosare în anul anterior (o diminuare semnificativă de 31,27 % ), în timp ce contestațiile Cod de Procedură Penală au înregistrat o creștere cu 25,18 % de la 1088 în anul 2016, la 1362 în anul 2017.

Ca și în anul 2016, la Tribunalul Prahova ponderea mai mare a revenit activității în materie civilă, a litigiilor cu profesioniștii și a cauzelor de contencios administrativ, cu un procent de 87,04%, restul de 18,39 % revenind cauzelor penale.

Această instanță a soluționat, în anul precedent, un număr de 19.035 cauze, stocul total de dosare al Tribunalului Prahova diminuându-se considerabil față de anul anterior (scăzând de la 11.270 dosare la finele anului 2016 la 9.260), în ceea ce privește dosarele cu o vechime mai mare de 1 an și 6 luni s-a înregistrat o creștere a numărului acestora, de la 878 — la finalul anului 2016, la 982 — la finalul anului 2017.

Încărcătura medie de dosare pe judecător a fost în anul precedent de 1.012 dosare, față de anul 2016, când a fost de 1078 dosare, înregistrându-se o scădere cu 66 de dosare.

Trebuie subliniat faptul că încărcătura medie de dosare pe judecător înregistrată în anul anterior la Tribunalul Prahova este net superioară mediei naționale de 451 cauze pe judecător, ceea ce situează această instanță, în continuare, în rândul tribunalelor care înregistrează cea mai mare încărcătură pe judecător, fiind pe locul al cincilea în situația statistică națională pentru anul 2017, transmisă de Consiliul Superior al Magistraturii.

Comparativ cu anul 2016, se constată o creștere semnificativă a celerității de soluționare a cauzelor la Tribunalul Prahova, în condițiile în care rata de soluționare a cauzelor a fost de 111,6%, față de 91,95% în anul precedent, astfel că instanța s-a situat pe locul al treilea la nivel național din perspectiva rezultatelor obținute de tribunale șa aceste indicator de eficiență.

Tribunalul Prahova s-a confruntat și în anul anterior cu o lipsă acută de judecători, funcționând efectiv cu un număr mediu de 38 de judecători, la o schema funcțională de 54 de judecători (valabilă la finalul anului 2017).

Această situație deficitară la nivelul resurselor umane s-a remediat parțial, după desfășurarea concursului de promovare efectivă în funcții de execuție, organizat de Consiliul Superior al Magistraturii la data de 26.11.2017, în prezent în schema funcțională a instanței figurând un număr de 6 posturi vacante de judecător.

Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Tribunalului Prahova