2,8 lei/oră, tariful propus de SGU pentru parcarea de pe Cuza Vodă. Cât vor plăti riveranii

Mihai Ciobanu -

2,8 lei/oră, tariful propus de SGU pentru parcarea de pe Cuza Vodă. Cât vor plăti riveranii

SGU Ploieşti a calculat tarifele pe care le va propune spre aprobare Consiliului Local pentru utilizarea parcării supraterane care a fost construită pe strada Cuza Vodă. Acestea sunt de 2,8 lei/oră şi 0,5 lei/ora pentru riverani.

Iată ce se specifică în raportul de specialitate al proiectului:

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEŞTI S.R.L. s-a înfiinţat în baza Hotărârii Consiliului Local nr.219/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cu acţionar unic Municipiul Ploieşti. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEŞTI S.R.L. are obligaţia de a asigura exploatarea în condiţii de eficienţă economică a parcărilor cu plată aflate pe domeniul public al municipiului Ploieşti, cât şi de a răspunde intereselor legitime ale cetăţenilor posesori de autoturisme.

Prin preluarea in concesiune a investitiei « Parcare supraterana supretajata P+5-6 etaje decalate, din strada Cuza Voda », societatea noastra stabileste regulamentul de organizare, exploatare si functionare pentru aceasta parcare, precum si tariful orar al acesteia. Aceasta parcare cuprinde un numar de 344 locuri, din care 12 locuri sunt pentru persoanele cu dizabilitati. In urma studiului facut care cupride cheltuieli cu personalul, impozitul pe cladire, costul estimat al utilitatilor, costul estimat cu intretinerea pardoselilor, costul estimat cu asigurarea, mentenanta si revizia liftului, cu materialele consumabile etc., s-au obtinut urmatoarele tarife :

– 2,8 lei/ora/loc de parcare inclusiv T.V.A. ;

– 116,00 lei/luna abonament inclusiv T.V.A.pentru persoane fizice ;

– 116,00 lei/luna abonament exclusiv T.V.A.pentru persoane juridice ;

– 0,5 lei/ora pentru riverani. Diferenta de tarif de la 0,5 lei/ora la 2,8 lei/ora pentru cele 100 de locuri de parcare pentru riverani va fi decontata lunar de catre Municipiului Ploiesti.

– 100 locuri de parcare pentru riverani.

Având în vedere cele expuse mai sus, S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEŞTI S.R.L. supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului si a Regulamentului pentru organizarea, exploatarea si functionarea parcării publice cu plată supraterana, situata in Ploiesti, strada Cuza – Voda, nr. 8C, jud. Prahova.