3.600 de familii din Comarnic au rămas fără gaze, astăzi. Află motivul

Redactia -

3.600 de familii din Comarnic au rămas fără gaze, astăzi. Află motivul

Distrigaz Sud Reţele aduce următoarele precizări privind sistarea temporară a alimentării cu gaze naturale, în localitatea Comarnic, judeţul Prahova :Datorită unei probleme tehnice apărute la staţia de reglare măsurare a gazelor naturale a companiei Transgaz ce alimentează localitatea Comarnic, a fost necesară sistarea alimentării cu gaze naturale pentru toţi clienţii din localitatea respectivă în data de 22 octombrie, orele 3.30.În urma acestei situaţii sunt afectaţi circa 3600 de clienţi casnici şi non-casnici.Estimăm că reluarea alimentării cu gaze naturale pentru clienţii casnici şi non-casnici din zona menţionată se va face în cursul zilei de astăzi, 22 octombrie, începând cu orele 16.00.În acest interval, pentru evitarea producerii unor evenimente nedorite, rugăm clienţii să verifice că aparatele de consum sunt închise, inclusiv aparatele automatizate şi cele cu flacără de veghe.
În momentul în care se va face realimentarea cu gaz, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.Dacă mirosul de gaze din încăperi persistă, în ciuda respectării acestor măsuri, clienţii pot apela serviciul de call-center Apeluri de Urgenţă al Distrigaz Sud Reţele la prefix local + 928.Reamintim, de asemenea, clienţilor noştri sfaturile de siguranţă de care trebuie să ţină cont în utilizarea gazelor naturale :Precauţii înainte de aprinderea focului:
aerisiţi şi ventilaţi încăperea unde funcţionează aparate consumatoare de combustibili gazoşi;
asiguraţi o ventilare permanentă a încăperilor unde funcţionează aparate de utilizare a gazelor naturale; este obligatoriu ca priza de aer să nu fie obturată şi să existe posibilitatea evacuării gazelor arse prin canale-grile de ventilare acolo unde funcţionează aparate cu flacăra liberă;
pentru siguranţa folosirii aparatelor legate la coş este recomandat să curăţaţi anual canalele de evacuare a gazelor arse; curăţarea se va efectua cu precădere la începutul sezonului rece sau ori de câte ori este necesar, prin intermediul persoanelor autorizate. Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a dispozitivelor de evacuare mecanică a gazelor arse.
înainte de aprinderea focului verificati că robinetul de manevră al arzatorului este inchis; dacă se constată că acesta este deschis, se închide şi se ventilează încăperea respectivă şi cele învecinate prin deschiderea uşilor şi ferestrelor; aprinderea focului se face numai după aerisirea completă;
asiguraţi accesul aerului în focarul aparatului prin deschiderea uşitelor de la cenuşar la sobe, deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar, pornirea ventilatoarelor;
la aprinderea focului respectaţi întotdeauna principiul „Gaz pe flacară”;
utilizaţi pentru aprindere aprinzătoare special construite în acest scop;
apropiaţi aprinzatorul de arzător;
deschideti lent robinetul de manevră şi aprindeti focul concomitent cu supravegherea stabilităţii flăcării.Pentru siguranţa dvs, sunt interzise:
aprinderea focului dacă aparatul de utilizare nu este etanş sau nu are tiraj;
lăsarea focului nesupravegheat la aparatele neautomatizate;
obturarea coşului de fum al aparatelor;
modificarea instalaţiilor de utilizare;
dormitul în încăperi cu focul aprins;
dormitul în încăperi cu aparatele nelegate la coş (reşou, aragaz, maşini de gătit etc.)Dacă utilizaţi sobe pe bază de gaze naturale fără arzătoare automatizate, pentru siguranţa dumneavoastră vă recomandăm să :
montaţi arzătoare automatizate care reduc riscurile;
supravegheaţi permanent funcţionarea sobei atunci cand arzătorul este aprins;
fiţi atenţi la evacuarea gazelor : verificaţi să nu existe mici fisuri care să lase gazele în încăpere;
verificaţi periodic că prizele de aer în camerele unde există aparate de utilizare a gazelor naturale nu sunt obturate;
montaţi un detector de gaze şi monoxid de carbon în camerele unde există aparate de utilizare a gazelor naturale;
nu efectuaţi lucrări de întreţinere decât prin intermediul persoanelor autorizate în acest sens.Se interzice cu desăvârşire ca o sobă racordată la sistemul de distribuţie a gazelor naturale să funcţioneze cu un alt combustibil (ex. material lemnos, lichid, cărbuni, etc.)
În cazul în care simtiţi mirosul specific al gazelor naturale, se iau imediat următoarele măsuri:
se sting toate focurile;
se deschid toate uşile şi ferestrele;
nu se aprinde nicio sursă de foc;
nu se manevrează aparate electrice;
nu se doarme în astfel de încăperi;
se anunţă imediat operatorul licenţiat de distribuţie, respectiv Distrigaz Sud Reţele la Call Center Apeluri de Urgenţă, la tel. 02XX 928* , 021 9281 (pentru Bucureşti);
*prefix Romtelecom al judeţului respectiv.