425.000 de lei pentru amenajarea unui adăpost pentru tigru, la Zoo Bucov

Redactia -

425.000 de lei pentru amenajarea unui adăpost pentru tigru, la Zoo Bucov

Administraţia Grădinii Zoo Ploieşti a înaintat spre aprobare Consiliului Local al municipiului un proiect care vizează amenajarea, în incintă, a unui nou adăpost pentru tigru. Valoarea estimată a investiţiei este de 425 488.35 lei (cu TVA)., adică aproape 100.000 de euro. Ne întrebăm şi noi: o fi mult, o fi puţin?; cum va arăta acest adăpost, având în vedere costurile estimate? Presupunem că va fi mai mult decât un teren împrejmuit cu un gard şi, eventual, o groapă cu apă, dată fiind suma necesară de 425.000 de lei.

Dar iată cum motivează administraţia parcului această propunere

„Investiţia “Adăpost tigru şi puma” este motivată de norme legislative suplimentare stipulate în Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/27.11.2007, pentru aprobarea procedurii de reinnoire a autorizaţiei de mediu, precum şi în HG nr. 1500/06.12.2007, privind măsurile pentru realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice.

Imobilul – teren aferent investiţiei în suprafaţă de cca 1600mp – este situat în cadrul Grădinii Zoologice Ploieşti, iar accesul la amplasament se face prin incinta Parcului “Constantin Stere”. Lucrările de execuţie se vor desfăşura numai în limitele incintei proprietăţii. Domeniul public va fi afectat numai în timpul lucrărilor de racordare la reţelele de utilităţi existente, iar execuţia acestora se va face sub supravegherea şi cu acordul deţinătorilor de reţele afectaţi. 

          La execuţie se vor respecta prevederile din proiect precum şi cele din normele şi standardele în vigoare.

Valoarea investiţiei este de 425 488.35 lei (cu TVA).”

      

: