45 de primari din judeţ, la adunarea generală ACOR

Daniel Dimache -

45 de primari din judeţ, la adunarea generală ACOR

Miercuri, 26 februarie 2020, președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, a participat la lucrările Adunării Generale a Asociației Comunelor din România – Filiala Județeană Prahova, eveniment ce a avut loc la Sala „Marii Uniri” a Palatului Culturii din Ploiești.
Ședința, la care au participat 45 de primari din județ, membri ai Filialei A.Co.R. Prahova, a fost prezidată de de Adrian Dumitru, primarul Comunei Blejoi – preşedintele Asociației.


Ordinea de zi a întâlnirii a cuprins adoptarea hotărârilor Adunării Generale privind raportul de activitate pe anul 2019, bilanțul și situațile financiare pentru anul 2019, raportul cenzorului pe anul 2019, bugetul de venituri și cheltuieli și planul de achiziții pentru anul 2020.
Cu acest prilej, președintele Bogdan Toader a promis primarilor prezenți la întâlnire că toate proiectele importante de dezvoltare locală propuse vor primi sprijinul Consiliului Judeţean. Totodată, a atras atenția primarilor să ia toate măsurile care se impun în contextul prevenirii îmbolnăvirii cu Coronavirus, recomandate de Ministerul Sănătății, dar și în vederea informării corecte a populației.


A.Co.R. este o asociație de utilitate publică înființată în anul 1997, una dintre cele patru asociații reprezentative ale autorităților administrației publice locale. Misiunea sa este de a realiza o uniune mai strânsă între comunele din România, promovând idealurile și principiile prevăzute în Carta europeană a autonomiei locale.
Asociația Comunelor din România – Filiala Județeană Prahova are în componența sa 85 de comune din 90.