Dezvoltarea si cresterea competitivitatii S.C. Propeller SRL prin cresterea gradului de inovare a produselor realizate

Vlad Preda -

Dezvoltarea si cresterea competitivitatii S.C. Propeller SRL prin cresterea gradului de inovare a produselor realizate

Anunt incepere proiect

S.C. Propeller SRL, cu sediul în Sat Ghermanesti, Comuna Snagov, strada Miraslau, Bloc P29, Scara 3, Etaj 2,  Ap. 33, Judetul Ilfov, derulează, începând cu data de 20.08.2018, proiectul “Imbunatatirea competitivitatii economice a S.C. Propeller SRL“, SMIS 113148, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 2875/ 20.08.2018.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 – „Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitii 2.2 – „Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”. 

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Valoarea totală a proiectului este de 4.498.097,66 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 3.328.287,03  lei.

Proiectul se implementează în localitatea Ploiesti pe o durată de 24 luni.

Obiectivul proiectului este dezvoltarea si cresterea competitivitatii S.C. Propeller SRL prin cresterea gradului de inovare a produselor realizate, cresterea plusvalorii, consolidarea mediului de afaceri din regiune si asigurarea stabilitatii economico-sociale a zonei, dezvoltarea si modernizarea sectorului produselor tiparite din regiune, eficientizarea utilizarii resurselor locale, absorbtia surplusului de forta de munca din regiune.

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Nume persoană de contact Ciolac Dragos, Funcție Administrator, Tel. 0735721017, email: camelia_olaru2001@yahoo.com.            

S.C. Propeller SRL