47 clădiri cu destinația unități de învățământ, din Prahova, fără autorizație de securitate la incendiu

Daniel Dimache -

47 clădiri cu destinația unități de învățământ, din Prahova, fără autorizație de securitate la incendiu

COMUNICAT DE PRESĂ ISU PRAHOVA

 

În fiecare an, se execută controale și verificări la unitățile de învățământ din județ, unde identificăm neconformități pe linia apărării împotriva incendiilor și protecției civile, depunem eforturi, împreună cu factorii de răspundere de la nivel local și județean, pentru remedierea acestora cât mai rapid cu putință și, acolo unde este cazul, aplicăm măsura sancționării contravenționale a responsabililor.

Controalele desfăşurate includ şi executarea de exerciţii de alarmare-evacuare, cu angrenarea elevilor, studenţilor, cadrelor didactice şi personalului auxiliar, pentru formarea deprinderilor acestora în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.

Totodată, concomitent cu acțiunile de verificare s-au executat și activităţi de informare preventivă şi educare a elevilor asupra modului de comportament în cazul producerii unui incendiu sau altei situaţii de urgenţă.

Unităţile de învăţământ reprezintă o categorie aparte, prin prisma faptului că aceste categorii de obiective sunt frecventate de același public. Prin activităţile de informare preventivă pe care instituţia noastră le desfăşoară, s-a încercat ca  beneficiarii (preşcolarii, elevii, studenţii şi personalul) să cunoască specificul clădirii, unde sunt amplasate mijloacele de apărare împotriva incendiilor, căile de evacuare, locul de întâlnire în caz de incendiu etc.

De la începutul anului 2020 și până în prezent, Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfăşurat 160 acţiuni de control și activităţi de îndrumare și informare preventivă pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor la unitățile de învățământ.

Pe timpul verificărilor au fost depistate 286 încălcări ale normelor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, 122 dintre acestea fiind soluționate pe timpul controalelor. Ca urmare a neregulilor constatate, personalul Inspecţiei de prevenire a aplicat un număr total de 282 de avertismente și 4 amenzi în cuantum de 20.000 lei. Cu ocazia controalelor, au fost organizate şi desfăşurate 160 de instruiri la care au participat 5132 persoane și 5 exerciții cu 2111 persoane. De asemenea, echipajele de pompieri militari au efectuat 15 misiuni de recunoaştere în teren, la instituții de învățământ, verificând căile de acces la aceste obiective, sursele de alimentare cu apă, reţelele de hidranţi, mijloace de primă intervenție şi alte aspecte de interes operativ.

 

Toate aceste activități, desfășurate sub coordonarea cadrelor unității noastre, au ca scop asigurarea climatului de siguranță în școli, dar și instruirea copiilor, tinerilor și personalului din cadrul unităţilor de învăţământ cu privire la modul corect de comportare în cazul producerii unei situații de urgență.

 

În perioada următoare, specialiștii noștri vor executa activități specifice de control și îndrumare, atât pentru asigurarea începerii anului școlar în siguranță, cât și pentru asigurarea respectării măsurilor de prevenire a incendiilor.

 

Din evidenţele actuale, la nivelul judeţului Prahova funcţionează fără a deţine autorizaţie de securitate la incendiu un număr de 47 clădiri cu destinaţia de unități de învățământ, după specificul acestora fiind structurate astfel: 7 licee (internat, săli de sport, corpuri de clădiri și clădirea școlii), 26 școli primare și gimnaziale (săli de sport, corpuri de clădiri, dar și entitatea în ansamblu) și 14 grădinițe.

Până în prezent, 140 de clădiri cu destinația de unități de învățământ au obținut autorizația de securitate la incendiu.

 

În perioada menționată au fost gestionate 52 solicitări de emitere a avizului  de securitate la incendiu și 8 solicitări de emitere a autorizației de securitate la incendiu. Dintre acestea au fost emise 36 avize (17 la grădinițe, 15 la școli, 4 la universitate) și 6 autorizații de securitate la incendiu (3 la școli și 3 la grădinițe), alte 16 avize și 2 autorizații au fost respinse.

 

De menţionat este faptul că deţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu nu exclude riscul producerii unui incendiu, aşa cum nici lipsa acestui document administrativ nu maximizează riscul producerii. Acest aspect nu exclude necesitatea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu, specialiștii fiind într-o continuă activitate de actualizare şi identificare a clădirilor care necesită autorizaţie de securitate la incendiu şi îndrumarea

administratorilor acestora referitor la documentele ce trebuie întocmite pentru obținerea autorizației.

 

Avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu se eliberează pentru construcţii noi sau pentru dezvoltarea (extinderea), modernizarea ori pentru schimbarea destinaţiei celor existente (art. 30, alin. 1 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare).

Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării/autorizării privind securitatea la incendiu se stabilesc în funcţie de categoria de importanţă, regimul de înălţime, destinaţie, suprafeţe construite desfăşurate, număr de utilizatori, etc.

Precizăm că unitățile de învățământ nu intră sub incidența H.G. nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcționarii ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu, în sensul în care nu poate fi dispusă măsura complementară de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor care nu au autorizaţie de securitate la incendiu.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență își manifestă disponibilitatea acordării asistenței tehnice de specialitate în vederea obținerii avizului/autorizației de securitate la incendiu.