Apel de selecṭie de proiecte nr. 6/2018 pentru masura M5\6A Dezvoltarea de activitaṭi non-agricole in perioada 20.11.2018-21.01.2019

Vlad Preda -

Apel de selecṭie de proiecte nr. 6/2018  pentru masura M5\6A Dezvoltarea de activitaṭi non-agricole  in perioada 20.11.2018-21.01.2019

 

APEL DE SELECTIE

– varianta simplificata –

 

Asociatia Grupul de Actiune Locala „VALEA BUDUREASCA” anunta lansarea Apelului de selecṭie de proiecte nr. 6/2018  pentru masura M5\6A Dezvoltarea de activitaṭi non-agricole  in perioada 20.11.2018-21.01.2019.

 

Data lansării apelului de selecṭie

20.11.2018

Măsura lansată prin apelul de selecṭie – cu tipurile de beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili ai masurii M5\6A Dezvoltarea de activitaṭi non-agricole sunt:

• micro-întreprinderi și întreprinderi mici cu profil non-agricol, existente și nou înfiinṭate din teritoriul GAL;  

• fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităṭi non-agricole în zona GAL în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepṭia persoanelor fizice neautorizate, inclusiv beneficiari direcţi ai măsurii M1.

Fondurile disponibile pentru măsura respectivă

107.818 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect

Cuantumul sprijinului este de maximum 50.000 de euro/proiect

Data limită de primire a proiectelor

21.01.2019

Locul unde se pot depune proiectele

Proiectele pot fi depuse la sediul GAL din Comuna Tomsani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova.

Informaṭii detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborat de GAL  „Valea Budureasca” pentru măsura M5\6A Dezvoltarea de activitaṭi non-agricole, ce poate fi accesat la adresa web: www.galvaleabudureasca.ro

Solicitanṭii pot obține informații suplimentare la sediul GAL din Comuna Tomsani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova, tel 0725236642,

email:  [email protected] ,   web: www.galvaleabudureasca.ro

La sediul GAL din Comuna Tomsani, sat Loloiasca, nr. 5, jud. Prahova poate fi consultata versiunea tiparita a informatiilor detaliate aferente măsurilor lansate.