584 de vizite intime şi 12 căsătorii, ale unor deţinuţi în 2011. Citeşte bilanţul Penitenciarului Ploieşti

Redactia -

“Bilanţul activităţii Penitenciarului Ploieşti anul 2011”

                                                    

Astăzi 18 ianuarie 2012, la sediul Penitenciarului Ploieşti a avut loc şedinţa de bilanţ privind activităţile desfăşurate la nivelul instituţiei în anul 2011. Activitatea Penitenciarului Ploieşti în anul 2011 a însemnat în primul rând, îndeplinirea obiective strategice şi specifice asumate, ce s-au materializat prin: îmbunătăţirea utilizării resurselor financiare, materiale şi umane existente, asigurarea unui mediu adecvat pentru deţinuţii aflaţi în custodia unităţii (regim semideschis şi deschis), identificarea surselor de venituri proprii, prin valorificarea potenţialului existent şi atragerea de noi benficiari ai forţei de muncă speciale.

S-au acordat în anul 2011 un număr de 10.358 vizite, fiind primite 12.606 persoane din exteriorul locului de deţinere, s-au distribuit 4.809 pachete, în greutate de 47.560 kg, s-au efectuat 29.734 convorbiri telefonice de către deţinuţi, au fost primite 7.616 scrisori, fiiind organizate şi vizite cu rudele persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în Penitenciarul Târgşor. Au fost prezentate 2.494 persoane private de libertate în faţa instanţelor de judecată şi organelor de urmărire penală, 112 deţinuţi au participat la acţiuni de reinserţie psihosocială în comunitate, în afara penitenciarului. Conform solicitărilor, s-au acordat 584 vizite intime în 2011 cu respectarea prevederilor legale. La sediul Penitenciarului Ploieşti în anul 2011 cu sprijinul Oficiului de Stare Civilă Ploieşti s-au oficiat un număr de 10 căsătorii. Pe parcursul anului 2011 s-au desfăşurat 351 programe educative şi de intervenţie psihosocială: programe de diminuare a agresivităţii, reabilitare comportamentală şi atitudinală, de dezvoltare personală, comunicare eficientă, relaţionare cu familia, susţinere morală şi combatere a ideilor iraţionale, programe destinate persoanelor cu afecţiuni psihice, persoanelor vârstnice, programe destinate persoanelor cu antecendente în toxicomanie, precum şi activităţi sportive şi recreative la care au participat 1.542 deţinuţi. De asemenea, au avut loc 10 activităţi în comunitate, în anul şcolar 2010 – 2011, în ciclul primar au participat 47 persoane private de libertate, iar la cursurile de calificare organizate, au participat 39 deţinuţi, Totodată, asistenţa moral–religioasă a fost asigurată, tuturor persoanelor custodiate, conform opţiunilor exprimate, însumând 572 persoane private de libertate. Asistenţa medicală persoanelor private de libertate s-a acordat în condiţii normale, cu eforturi şi preocuparea continuă a cadrelor medicale,]n sensul creşterii calităţii actului medical, fiind înregistrate un număr de 13.691 consultaţii de medicină generală, 2.126 consultaţii stomatologice, 5 expertize medico-legale, internări, din care 52 în infirmeria unităţii, şi 423 în spitale din reţeaua Ministerului Justiţiei şi Ministerului Sănătăţii, neînregistrându – se nici un deces în rândul persoanelor private de libertate în anul 2011. Activitatea sectorului economico-administrativ s-a desfăşurat în conformitate cu legile şi normativele în vigoare şi a avut drept obiective majore asigurarea drepturilor legale a persoanelor private de libertate, încadrarea în consumurile normate, optimizarea climatului de muncă pentru întregul personal, gestionarea eficientă a patrimoniului, asigurarea mijloacelor logistice funcţionării penitenciarului. În cursul anului 2011 s-a obţinut prin utilizarea forţei de muncă speciale un venit extrabugetar de 368.645,71 RON;

           În anul 2011, vor fi continuate demersurile pentru asigurarea unui climat custodial propice, cu respectarea drepturilor fundamentale ale individului, dar şi diversificarea activităţilor educaţionale, psihosociale, de instruire şcolară şi formare profesională, care să faciliteze incluziunea socio-profesională a persoanelor private de libertate.