8 Martie, sărbătoare şi pentru deţinutele de la Târgşor

Redactia -

În perioada 01 – 08 martie, în cadrul Penitenciarului Târgşor s-a derulat proiectul “Invitaţie la o floare”, ce a cuprins o serie de activităţi dedicate serbării Zilei Mondiale a Femeilor.Astfel, crearea unei atmosfere specifice acestei perioade, în spaţiul de deţinere, s-a realizat prin amenajarea corespunzătoare a curţilor şi camerelor de deţinere, prin afişarea la avizierele fiecărei secţii de deţinere a unor mesaje specifice acestei zile, prin organizarea în cadrul sectorului vizită şi a clubului persoanelor private de libertate a unor expoziţii cu felicitări şi mărţişoare confecţionate de persoanele private de libertate. De asemenea, personalul sectorului educaţie a organizat activităţi de informare prin intermediul unor prezentări în format PowerPoint, concursuri tematice şi dezbateri, precum şi o sesiune de recitare de poezii dedicate zilei de 8 martie.Nu în ultimul rând, au fost organizate întâlniri între persoanele private de libertate şi copiii acestora pentru care a fost instituită măsura de plasament familial sau care se află în centre de plasament.Organizarea unor astfel de activităţi are ca scop dezvoltarea simţului estetic în realizarea lucrărilor creative, stimularea creativităţii, precum şi informarea comunităţii cu privire la activităţile şi programele de educaţie şi de asistenţă psihosocială desfăşurate în Penitenciarul Târgşor, în vederea facilitării reintegrării sociale a persoanelor private de libertate.