97 de localităţi primesc bani de la Consiliul Judeţean. Lista completă

Redactia -

97 de localităţi primesc bani de la Consiliul Judeţean. Lista completă

Consiliul Judeţean acordă fonduri unui număr de 97 de localităţi din Prahova pentru susţinerea unor lucrări. Colaborarea sau asocierea se realizează pe bază de contracte de asociere în care se prevăd şi sursele de finanţare, reprezentând contribuţia fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale implicată.
Obiectivele propuse reprezintă priorităţi ale administraţiei judeţului şi ale administraţiilor locale şi au ca scop îmbunătăţirea infrastructurii rutiere, a serviciilor sociale pentru populaţie şi a creşterii funcţionalităţii instituţiilor de
învăţământ.
Pentru contractele de asociere care se vor încheia cu 97(nouăzecișișapte) localităţi în vederea realizării obiectivelor de interes public, judeţul Prahova alocă suma de 20.493.000 lei, iar pentru lucrări în continuare pentru care există contracte de asociere încheiate cu o localitate, se va aloca suma de 400.000 lei.

Lista completă a localităţilor, proiectele şi sumele primite:

1. Câmpina Reabilitare Șoseaua Paltinu 150.000
2. Azuga Achiziționare ascensor persoane – 4 stații din cadrul
Spitalului de ortopedie și traumatologie Azuga 100.000
3. Azuga Dotări cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator – alte categorii de echipamente și dotări
independente – Liceul Teoretic Azuga 100.000
4. Băicoi Lucrări de întreținere prin așternere covor bituminos pe strada Postăvarului 250.000
5. Băicoi Amenajare teren de sport cu covor sintetic Școala Dâmbu și amenajare loc de joacă la Școala Dâmbu
100.000
6. Băicoi Amenajare teren de sport cu covor sintetic Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino
150.000
7. Breaza Reparație prin asfaltare DJ 101R – str.30 Decembrie – de la limita cu orașul Comarnic până
în apropiere de intersecția cu strada Tălii 100.000
8. Breaza Reparație prin asfaltare DJ 207(str.Mureșului) de la intersecția cu DN1 până la intersecția cu
str.Salcâmilor 100.000
9. Breaza Reparație prin asfaltare DJ710(str.Ocinei) – de la Podul peste Vâlcelul Târsa până la punctul Kiru
150.000
10. Bușteni Reparații covor asfaltic și borduri str. Aluniș – Bușteni 125.000
11. Bușteni Reparații drum pietruit – Zamora- Baiului 135.000
12. Bușteni Reparații teren sport str. Telecabinei – Bușteni 90.000
13. Comarnic Amenajări exterioare Centru SMURD, clinică medicală și spații de cazare 250.000
14. Comarnic Modernizare punte trecere pietonală râul Prahova punct (Moara Veche) 45.000
15. Mizil Lucrări de întreținere prin așternere covoare bituminoase pe strada Tohani(DJ100H) de la km 0+350
la km 0+850 și strada 24 Ianuarie(DJ102D) de la km 0+000 la km 0+600 205.000
16. Mizil Achiziționare spații frigorifice, boilere electrice, mobilier adecvat la nivelul blocului alimentar,
achiziționare plită de gătit, înlocuirea instalației sanitare, înlocuirea tâmplăriei de lemn cu tâmplărie
PVC, precum și dotarea cabinetului medical la Grădinița cu program prelungit nr.5 45.000
17. Plopeni Lucrări de împrejmuire cu plasă metalică(panouri bordurate) 150.000
18. Plopeni Lucrări de reparații străzi trotuare 170.000
19. Sinaia Construire spital orășenesc 200.000
20. Sinaia Achiziționarea unei instalații ca sursă secundară de furnizare de oxigen medicinal stocat în tuburi sub
presiune – Spitalul Orășenesc Sinaia 50.000
21. Slănic Executie îmbracaminți asfaltice pe DJ 100N Slanic- Teisani km 0+000 – km 2+728
150.000
22. Urlați PT, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție Corp legătură între C1-C2 cu destinație
Cameră de gardă din cadrul Spitalului Urlați 200.000
23. Vălenii de Munte Lucrări și documentații necesare obținerii autorizaților de securitate la incendiu și protecție
civilă pentru Școala cu 10 săli de clasă Romeo Constantinescu(Liceul Tehnologic Agromontan) și Colegiul Național Nicolae Iorga 200.000
24. Vălenii de Munte Extindere clădire pediatrie – Spital Orășenesc Vălenii de Munte 200.000
25. Albești Paleologu Amenajare sens giratoriu în sat Albești Paleologu 150.000
26. Albești Paleologu Reparare acoperiș Școala Vadu Părului 100.000
27. Aluniș Modernizare drum local Uliță Barbălată 56.000
28. Aluniș Modernizare drumuri locale:Uliță Olteni și Uliță Popa 244.000
29. Apostolache Execuție și dirigenție de șantier pentru lucrarea Asfaltare drum comunal DC 50 sat Udrești
150.000
30. Apostolache Modernizare sistem iluminat public(lămpi led) 137 bucăți cu echipamente conexe și montaj 50.000
31. Ariceștii Zeletin Modernizare drumuri locale – asfaltare uliță la Brînzici 100.000
32. Baba Ana Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic, DTE – Dalat șanțuri cu rigole carosabile trotuare – comuna
Baba Ana, sat Conduratu, sat Cireșanu 100.000
33. Balta Doamnei Înființare sistem centralizat de canalizare în comună 150.000
34. Balta Doamnei Construire Centru Situații de Urgență în comună 100.000
35. Balta Doamnei Înființare locuri de joacă pentru copii în comună 50.000
36. Bălțești Sală festivități sat Podenii Vechi 130.000
37. Bănești Amenajare podeț peste râul Doftana 400.000
38. Bărcănești Decolmatare și desfundare canal evacuare ape pluviale 250.000
39. Bătrâni Distribuție alimentare cu apa și înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Bătrâni
100.000
40. Bătrâni Reabilitare și modernizare sediul Primăriei Bătrâni 50.000
41. Bertea Reabilitare și modernizare grupuri sanitare Salon de dans 100.000
42. Berceni Lucrări de îmbunătățirea drumului DJ 139 Berceni- Cătunu prin construirea de șanțuri /rigole, trotuare și piste pentru biciclete 150.000
43. Boldești Grădiștea Studiu de fezabilitate, proiect tehnic și DTAC aferente obiectivului Asfaltare drumuri locale în
comună 100.000
44. Brebu Construire trotuare adiacente DJ 214 de la km 3+617 km la km 4+617 – comuna Brebu 170.000
45. Bucov Amenajare trama stradală, strada Ioan Grigorescu și strada Petre Ispirescu, sat Bucov, comuna Bucov
250.000
46. Călugăreni Reparații DS 81(parțial) și DS 1104 prin covor asfaltic 100.000
47. Călugăreni Reabilitare DS 992/1 prin betonare 150.000
48. Cărbunești Modernizare drumuri comunale ( DS 5642, DE 4188, DE 4171, DS 4317, DS 5914, DS 6101, DE 4047, DE 4913, DE 5027) 100.000
49. Ceptura Lucrări de întreținere și reparații curente la școala cu clasele I-VIII din sat Rotari 250.000
50. Cerașu Reparare șanțuri pereate și rigole carosabile, pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale din
zona drumurilor DJ 230 și DC 30, amenajare platforme(parcări carosabile din beton) pe zona centrală a satelor Cerașu și Slon 250.000
51. Chiojdeanca Reabilitare și modernizare (betonare, asfaltare) drumuri locale – comuna Chiojdeanca 300.000
52. Ciorani Construire sală de sport – branșamente în incinta Școlii cu clasele I-IV, comuna Ciorani, sat Cioranii
de Jos 200.000
53. Cocorăștii Colț Construire garaj și anexă, amenajare parcare interioară, împrejmuire laterală sediu primarie
100.000
54. Cocorăștii Mislii Înființare rețea de canalizare menajeră și stație de epurare 200.000
55. Colceag Gospodarie apa, rețea distributie apa potabilă, retea de canalizare si statie de epurare in comuna
Colceag 125.000
56. Colceag Construire Cămin cultural 125.000
57. Cornu Consolidare, restaurare, conservare, remodelare ambientală și estetică a obiectivului, iluminat arhitectural, amenajare peisagistica, inclusiv trotuar perimetral al obiectivului de For public: Monumentul Eroilor din comuna Cornu 125.000
58. Cornu Iluminat public – eficientizare energetic prin modernizarea sistemului de iluminat stradal 125.000
59. Cosminele Amenajarea centrului comunei Cosminele, amenajarea stației de îmbarcare – debarcare copii
din si in microbuzul școlar, amenajarea rigolei 100.000
60. Drajna Punte pietonală accidental carosabilă Stoicari 100.000
61. Drăgănești Construire trotuare în comuna Drăgănești, satele Drăgănești și Meri 130.000
62. Dumbrava Asfaltare străzi în satele Dumbrava, Zănoaga, Ciupelnița și Cornu de Sus – faza PT+CS+DE
223.000
63. Dumbrăvești Reabilitare sediu primărie,sat Dumbrăvești 250.000
64. Filipești de Pădure Reparații corp C Liceul Teoretic Filipeștii de Pădure 160.000
65. Filipești de Tîrg Execuție Monumentul Eroilor, sat Brătășanca 150.000
66. Filipești de Tîrg Construire anexă pentru întreținere și administrare bază sportivă, instalații aferente, alei Filipeștii de Tîrg 75.000
67. Fîntînele Lucrări – reparatii curente, zugrăveli și vopsitorii interioare, reparații și înlocuiri la pardoseli la
Școala Gimnazială Fîntînele 90.000
68. Fîntînele Lucrări și reparații la împrejmuire(gard) salon festivități primărie 40.000
69. Florești Executie și modernizare rețele canalizare în comuna Florești 150.000
70. Fulga Lucrari de igienizare unități scolare 150.000
71. Gherghița Înființare Centru SMURD 250.000
72. Gherghița Racordare la sistemul de alimentare cu gaze naturale la instituții publice 100.000
73. Gherghița Amenajare loc de joacă Grădinița Gherghița 50.000
74. Gorgota Trotuare, rigole betonate pentru scurgerea apei și podețe pentru intrarea în curți – sat Gorgota
150.000
75. Gornet Amenajare trotuare etapa II și șanțuri la DJ 231 în lungime de 0,92 km 300.000
76. Gornet Cricov Asfaltare și modernizare drumuri de interes local – etapa 2 150.000
77. Gura Vadului Lucrări de întreținere prin așternere de covoare bituminoase pe DC73 km 0+0+450 m și DC 73A(str.Bisericii) km 0+0+500 m 100.000
78. Gura Vadului Reparații capitale pod agricol în sat Gura Vadului 100.000
79. Gura Vitioarei Amenajare albie pârâu Bughea prin crearea de treceri prin vad pentru buna circulație a
mijloacelor de transport, înființare de podețe pietonale și consolidarea malurilor 100.000
80. Iordăcheanu Inființare minigospodărie de apă în sat Vărbila 200.000
81. Izvoarele Asfaltare străzi în comuna Izvoarele: sat Malu Vânât – ulița Cojanilor, sat Homorâciu – uliță
Colțu Mic, sat Schiulești – Uliță 400.000
82. Jugureni Captare izvor în vederea asigurării cu apă potabilă a comunei 200.000
83. Lapoș Construcție teren sport în comuna Lapoș 100.000
84. Lipănești Amenajare rigolă carosabilă pe partea dreaptă, în satul Zamfira 100.000
85. Măgurele Înființare parc agrement – comuna Măgurele 150.000
86. Măgureni Amenajare intersecție giratorie DJ 145 cu DC 115A în comuna Măgureni 200.000
87. Măgureni Reparații curente Școala Satul Banului 100.000
88. Măgureni Modernizare și extindere rețea de alimentare cu apă pe DC 115 A 50.000
89. Măneciu Execuție lucrări de modernizare drumuri locale – DS411 și DS974 – sat Măneciu Pământeni 350.000
90. Măneciu Proiectare și execuție Modernizare DS 3001 – Bratu 100.000
91. Mănești Reabilitare grădiniță – sat Coada Izvorului 110.000
92. Olari Construire clădire multifuncțională 200.000
93. Păcureți Reabilitare și extindere cămin cultural Păcureți 150.000
94. Păcureți Modernizare prin asfaltare, drum comunal DC135(350ml) Păcureți – Predeal Sărari 100.000
95. Plopu Refacere punte pietonală peste pârâul Bucovel – sat Plopu – comuna Plopu 150.000
96. Podenii Noi Extindere și reabilitare Cămin Cultural din satul Valea Dulce 100.000
97. Podenii Noi Construirea unui podeț peste părăul Sărățelul, sat Podenii Noi 50.000
98. Podenii Noi Construire camin cultural sat Mehedința, comuna Podenii Noi – etapa 2 50.000
99. Poiana Câmpina Modernizare străzi în comuna Poiana Cîmpina, strada Uzinei 150.000
100. Poienarii Burchii Întocmire proiect și execuție lucrări pentru obiectivul Pietruire DC 98 110.000
101. Posești Construire teren polivalent pentru sport și instalație nocturnă de iluminat, aferent Școlii cu clasele I-VIII din satul Poseștii Pământeni 200.000
102. Predeal Sărari PT+Reabilitare Grădiniță Vitioara de Sus 200.000
103. Provița de Jos Lucrări de îmbunătățiri drumuri în comuna Provița de Jos – DS194 – Iriticu, DS863 – Anini –
Vâlceaua Sărată, DS1567 – Bălan, DS1579 – Bohâlțea, DS864 – Nea Ian, DS1942 – Guță Butufei 250.000
104. Provița de Sus Reparație pod metalic Valea Poienii 150.000
105. Provița de Sus Amenajare parcare dispensar, școală și gradiniță 50.000
106. Puchenii Mari Modernizare drumuri locale 180.000
107. Rîfov Igienizare școli și grădinițe în comună 150.000
108. Rîfov Studiu de fezabilitate pentru Înființare rețea de alimentare cu gaze naturale în comună 50.000
109. Salcia Prevenirea efectelor inundațiilor:întreținere de apărari de maluri de volum mic gabioane cu
bolovani de râu/șanțuri de gardă și amenajări ale torenților pentru evacuarea apelor pluviale până la 200 m pe drumurile locale 250.000
110. Sălciile Reabilitare și modernizare dispensar 200.000
111. Scorțeni Spații de joacă și dotare cu mobilier stradal în comună 120.000
112. Scorțeni Reabilitare vestiare Club sportiv Scorțeni-sat Bordenii Mari 150.000
113. Scorțeni Reabilitare sediu primărie 80.000
114. Secăria Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, PT și cadastru amplasament stație de tratare apă
130.000
115. Secăria Lucrări și documentații pentru obținerea autorizației la incendiu pentru Școala și Grădinița din comună
40.000
116. Secăria Demolare Școala Veche 80.000
117. Sîngeru Reparatii cladire complex Bozianu (sediuS.P.C.L.E.P, Serviciul de asistenta sociala, Arhiva primărie) 200.000
118. Starchiojd Construire Centru multifucțional 200.000
119. Surani Modernizare drumuri de interes local(DS1620- Davidescu Marin, DS5208 – Casa Parohială, DS2435 – Florin Păduraru, DS3290 – Dobrica) 40.000
120. Surani Consolidare drum sat Surani, punct Helciu – L 30 m(în zona alunecărilor de teren) 110.000
121. Șirna Reabilitare drumuri de interes local -comuna Șirna 150.000
122. Șoimari Modernizare stadion în comună 200.000
123. Șotrile Modernizare DC 142 sat Seciuri 250.000
124. Șotrile Întocmire nomenclator stradal pentru satele Șotrile, Vistieru, Plaiul Câmpinei, Seciuri, Lunca Mare și Plaiul Cornului 100.000
125. Ștefești Îmbunătățirea capacității de filtrare a stației de tratare a apei 180.000
126. Talea Consolidare drum comunal DS 823 – comuna Talea 150.000
127. Tătaru Proiectare, reabilitare și modernizare dispensar uman, comuna Tătaru 100.000
128. Teișani Construirea unui zid de sprijin în vederea stopării alunecării de teren produsă în amonte de clădirea
Grădiniței cu program normal cu trei săli de grupă în satul Teișani 100.000
129. Telega Reabilitare uliță Foidaș 100.000
130. Telega Reparații camin cultural Telega – centru 100.000
131. Tinosu Igienizare, reparații interioare și împrejmuire Școala Gimnazială Tinosu
100.000
132. Tîrgșoru Vechi Reabilitare drumuri de interes local, aferente drumurilor comunale
200.000
133. Tomșani Intocmire Studiu de fezabilitate pentru extinderea retelei de canalizare in satul Loloiasca
100.000
134. Tomșani Construire conductă gaze naturale medie presiune de legatură între SRM Valea Călugărească-SRM
Magula 50.000
135. Tomșani Desființare cămin cultural (corp C3) și construire centru cultural P+M, alei carosabile și pietonale,
spațiu de parcare, utilități, branșamente și organizare de șantier 50.000
136. Tomșani Întocmire documentație tehnică pentru obținerea autorizației de securitate la incediu și protecție
civilă pentru corp B Școala Loloiasca și clădire Școala Magula 30.000
137. Vadu Săpat Asfaltare drumuri locale 150.000
138. Vadu Săpat Amenajare și dotare loc de joacă pentru copii 50.000
139. Valea Călugărească Instalații sanitare pentru hidranți interiori,refacerea instalației electrice, utilaje și
echipamente(pompe) ,hidrant exterior la Școala Gimnazială din satul Dîrvari 150.000
140. Valea Călugărească Înființare rețea apă potabilă 100.000
141. Valea Doftanei Amenajare trotuare și scurgeri ape pluviale în
comuna Valea Doftanei în lungul Drumului Județean 102I 250.000
142. Vărbilău Amenajare teren aferent DJ 102 în satul
Vărbilău(realizare de trotuare, șanțuri și rigole șiparcări betonate) 250.000
143. Vîlcănești Modernizare drum local Satu Mare-sat Vîlcănești 200.000