A fost publicată ierarhia absolvenţilor clasei a VIII-a care participă la admitere

Redactia -

A fost publicată ierarhia absolvenţilor clasei a VIII-a care participă la admitere

A fost publicată ierarhia la nivel judeţean/al Municipiului Bucureşti a absolvenţilor clasei a VIII-a care participă la admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024.

Poate fi consultată prin accesarea linkului: http://admitere.edu.ro/.

Referitor la ierarhizarea candidaţilor, facem următoarele precizări:

Ierarhizarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere (egală cu media notelor obţinute la evaluarea naţională) şi, pentru medii egale, prin aplicarea, în ordine, a criteriilor de departajare, respectiv:

– nota obţinută la proba de limba şi literatura română, în cadrul evaluării naţionale

– nota obţinută la proba de matematică, în cadrul evaluării naţionale

– nota obţinută la proba de limba şi literatura maternă, dacă este cazul

– media de absolvire a claselor V-VIII.

„În privinţa criteriului al treilea de departajare, precizăm că acesta se aplică doar candidaţilor care au optat pentru includerea, în calculul mediei de admitere, a notei obţinute la limba şi literatura maternă şi care pot opta şi pentru înscrierea în unităţi de învăţământ cu predare în limba maternă.

Reiterăm faptul că eroarea de algoritm de la publicarea din 4 iulie a ierarhiei candidaţilor nu a afectat integritatea bazei de date şi că situaţia creată nu afectează procesul de completare a opţiunilor şi repartizarea computerizată a candidaţilor, în cadrul admiterii la liceu.

Menţionăm că întârzierea faţă de momentul anunţat astăzi, 5 iulie, pentru publicarea ierarhiei, se datorează verificărilor suplimentare efectuate înainte de publicare.

Ne cerem scuze pentru situaţia creată şi vă asigurăm că Ministerul Educaţiei face toate demersurile pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor care vizează sistemul educaţional şi pentru remedierea erorilor, atunci când ele se produc”, transmite Ministerul Educaţiei.