A fost semnat contractul de execuţie pentru modernizarea primului tronson al traseului de tramvai 102

Redactia -

A fost semnat contractul de execuţie pentru modernizarea primului tronson al traseului de tramvai 102

Primarul municipiului Ploieşti, domnul Iulian Bădescu, a semnat contractul de executie pentru proiectul “Creşterea mobilităţii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, staţii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilităţi, material rulant, elemente de semnalizare şi automatizare – etapa I : Bucla Nord – Intersecţie Republicii ”

Câștigătorul licitației de atribuire a contractului de lucrări este Asocierea: SC Mari Vila Com SRL + SC Leonhard Weiss + SC Aquila Construct SRL + SC ELCO Bucuresti SRL, având un preț ofertat de 30.673.401,46 lei, durata de execuție fiind de 15 luni de la data semnării contractului.

Sursa de finanţare: bugetul local al Municipiului Ploieşti şi asistenţa financiară nerambursabilă din cadrul Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 (98% din valoarea eligibilă a proiectului).

Obiectul contractului de lucrări presupune realizarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii de transport public aferentă liniei de tramvai 102 etapa I pe o lungime de 4,55 km cale simplă de rulare şi implică realizarea următoarelor măsuri:

–  refacerea infrastructurii şi suprastructurii căii de rulare a tramvaiului;

–  refacerea liniei aeriene de contact;

–  refacerea stâlpilor de susţinere a reţelei de contact;

–  amenajări ale amprizei de tramvai, inclusiv a staţiilor de tramvai;

–  amenajări legate de colectarea şi evacuarea apelor din precipitaţii şi a apelor de infiltraţie;

–  reabilitarea infrastructurii rutiere.

 

Procedura de atribuire a debutat în data de 05 iunie 2013, prin deschiderea ofertelor. La licitație au participat 11 ofertanți, însumând un număr de 47 societăți în asociere, subcontractanți și terți susținători. Procedura adoptată pentru atribuirea acestui contract a fost Licitaţia deschisă, criteriul de atribuire fiind “Preţul cel mai scăzut”.

De menționat că la toate ședințele de lucru care s-au desfășurat pe durata procedurii de evaluare, activitatea echipei de specialiști din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești a fost supravegheată conform legii, de observatori din partea Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova, Compartimentul de Verificare a Achizițiilor Publice.