A fost solicitată, de urgență, declararea stării de alertă pe teritoriul municipiului Ploiești

Daniel Dimache -

A fost solicitată, de urgență, declararea stării de alertă pe teritoriul municipiului Ploiești

Primarul Municipiului Ploiești, Andrei Liviu Volosevici, informează cetățenii că, la nivelul Comitetului Local pentru Situații de Urgență întrunit, astăzi, în ședință extraordinară, s-a constatat  menținerea existenței unei stări potențial generatoare de situații de urgență la nivelul Municipiului Ploiești, ca urmare a incapacității operatorului de salubritate de a colecta deșeurile menajere de la populație, în contextul epidemiologic existent, situație identică cu starea constatată în 04.05.2021.

 În acest context, s-a stabilit informarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova despre existența stării potențial generatoare de situații de urgență la nivelul municipiului nostru.

De asemenea, s-a hotărât să se solicite acordul Prefectului Județului Prahova pentru declararea stării de alertă pe teritoriul Municipiului Ploiești, în următoarele condiții:

  • Perioada stării de alerta : 30 zile;
  • Măsuri ce se vor adopta :

adresa către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Prahova cu solicitare de Notificare a rezilierii Contractului nr. 1792/13.09.2016 de delegare prin concesiune a gestionarii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale, ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către Delegat — S.C. Rosal Grup S.A. sau adoptarea de măsuri legale cu caracter de urgență pentru asigurarea serviciului de salubritate la nivelul Municipiului Ploiești;

Continuarea demersurilor începute de către Municipiul Ploiești pentru asigurarea serviciului de curățenie căi publice la nivelul unității administrativ teritoriale.

 

Edilul șef al Municipiului Ploiești, Andrei Liviu Volosevici, precizează că, a solicitat Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Prahova  rapiditate și măsuri concrete în luarea deciziilor legale care se impun împotriva operatorului local de salubritate, S.C. Rosal Grup S.A., care, prin nerespectarea programului de colectare a deșeurilor municipale, generează un grad de poluare crescut în orașul nostru, în această perioadă.

 Totodată, primarul Andrei Liviu Volosevici a solicitat instituției respective să comunice municipalității, cu celeritate, măsurile și sancțiunile aplicate în acest context.