A început admiterea la Școala de Subofițeri de Pompieri „Pavel Zăgănescu” Boldești

Redactia -

A început admiterea la Școala de Subofițeri de Pompieri „Pavel Zăgănescu” Boldești

În sesiunea septembrie 2017 a concursului de admitere la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ‘Pavel Zăgănescu’ Boldești, cifra de școlarizare se modifică, astfel : la specialitatea subofițer de pompieri și protecție civilă 270 locuri din care 268 (2 locuri pentru romi) I.G.S.U. și 2 locuri I.G.Av. și 30 locuri în specialitatea maistru militar auto din care 24 locuri I.G.S.U., 3 locuri I.G.J.R., 2 locuri D.G.C.T.I., 1 loc S.I.E.

Pentru sesiunea din septembrie s-au înscris un număr de 362 de candidați pe un număr de 300 locuri.

Pentru anul școlar 2017-2018 un număr de opt palestinieni vor fi pregătiți în cadrul unității de învățământ.

Pentru sesiunea din septembrie 2017, durata de școlarizare va fii de un an, atât pentru calificările ‘maistru militar auto’ cât și ‘subofițer de pompieri și protecție civilă’.

Candidații trebuie să treacă mai întâi prin două probe eliminatorii: vizita medicală și verificarea aptitudilor fizice.

Tinerii care au fost declarați ‘APT’ din punct de vedere medical, ‘PROMOVAT’ la proba de evaluare a aptitudinilor fizice vor susține în data de 09.09.a.c. proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele matematică și fizică.

Vor fi considerați admiși candidații care obțin punctajul minim, echivalentul notei 5 și se clasează în limita numărului de locuri scoase la concurs.

Misiunea școlii constă în formarea inițială în calificările ‘maistru militar auto’ și ‘subofițer de pompieri și protecție civilă’ și formarea continuă a personalului din M.A.I. și I.G.S.U.

Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ‘Pavel Zăgănescu’ Boldești este singura școală de formare inițială din subordinea IGSU, unică la nivel național din perspectiva calificărilor asigurate: ‘subofițer de pompieri și protecție civilă’ și ‘maistru militar auto’.

COMPARTIMENTUL INFORMARE și RELAȚII PUBLICE