Acţiuni ale poliţiştilor în unităţile de învăţământ şi în zona acestora

Redactia -

Acţiuni ale poliţiştilor în unităţile de învăţământ şi în zona acestora

În perioada 27 octombrie – 2 noiembrie 2023, Poliţia Română a continuat acţiunile pe linia siguranţei şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar. Acţiunile în sistem integrat vor continua pe tot parcursul anului şcolar.

Pentru organizarea şi coordonarea activităţilor desfăşurate de structurile cu atribuţii şi responsabilităţi în creşterea gradului de siguranţă şcolară, în anul şcolar 2023-2024, au fost derulate activităţile circumscrise consolidării climatului de siguranţă în mediul preuniversitar, în conformitate cu prevederile Planului Naţional Cadru de Acţiune pentru siguranţa şcolară.

Pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi cadrelor didactice, în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie 2023, la nivelul structurilor Poliţiei Române, 3.875 de poliţişti au acţionat în dispozitivele de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, prin includerea unităţilor de învăţământ preuniversitar în itinerariile de patrulare, în special pe timpul venirii şi plecării, la şi de la cursuri, a elevilor.

În perioada de referinţă, au fost angrenaţi 2.284 de poliţişti în activităţi de menţinere a ordinii şi siguranţei publice în zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Totodată, pentru fluidizarea traficului rutier, în zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, au acţionat 536 de poliţişti.

În această perioadă, s-a asigurat intervenţia la 22 de evenimente sesizate în incinta sau zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, dintre care 9 au fost sesizate de cetăţeni prin S.N.U.A.U. – 112.

De asemenea, au fost organizate 29 de acţiuni pe linia siguranţei în şcoli, fiind derulate 548 de activităţi de prevenire şi de informare, în cadrul a 465 de unităţi de învăţământ preuniversitar, la care au participat 17.679 de beneficiari.

Dintre acestea, având ca scop creşterea gradului de conştientizare a efectelor negative ale fenomenului de tip bullying şi a celui de violenţă şcolară, la 183 de ore de curs la care au fost abordate tematici pentru prevenirea infracţiunilor comise cu violenţă.

Totodată, pentru conştientizarea riscurilor, vulnerabilităţilor şi consecinţelor în ceea ce priveşte consumul şi traficul ilicit de droguri/substanţe interzise, au fost derulate 111 activităţi, precum şi 206 activităţi pentru instruirea personalului de pază cu privire la modul de intervenţie în diferite situaţii.

De asemenea, au fost controlate 462 de unităţi de învăţământ preuniversitar pentru verificarea modului de asigurare cu pază, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 301/2012 privind normele metodologice de aplicare ale Legii nr. 333/2003 pentru paza bunurilor, valorilor, obiectelor şi protecţia persoanelor.

În urma verificărilor efectuate, au fost aplicate 8 sancţiuni contravenţionale, fiind adresate 7 informări şi solicitări autorităţilor şi instituţiilor publice cu atribuţii specifice privind siguranţa în unităţile de învăţământ.

În cadrul planului, au participat 319 poliţişti la întâlnirile Grupului de acţiune constituit la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru facilitarea comunicării în vederea adaptării măsurilor necesare pentru creşterea gradului de siguranţă în mediul şcolar.

Totodată, au fost efectuate verificări ale unităţilor de alimentaţie publică situate în zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, în urma cărora au fost adresate 108 informări către instituţiile cu atribuţii specifice pentru remedierea neregulilor constatate.

Au fost organizate şi desfăşurate 270 de activităţi pentru verificarea respectării normelor privind circulaţia pe drumurile publice de către pietoni şi conducătorii autovehiculelor în zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi pentru verificarea conducătorilor auto care asigură transportul şcolar.

În cadrul activităţilor derulate, au fost verificaţi 1.314 conducători auto, dintre care 200 care asigură transportul şcolar, fiind aplicate 532 de sancţiuni contravenţionale şi constatate 2 infracţiuni la regimul rutier.

Totodată, au fost continuate activităţile preventive pentru elevi, dar şi pentru informarea cadrelor didactice şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevilor, prin intermediu Campaniei de prevenire a faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar, pe perioada septembrie-decembrie 2023, aferentă modulelor 1 şi 2 ale Anului şcolar 2023-2024.

Pentru identificarea şi implementarea celor mai bune soluţii, necesare asigurării unui climat optim pentru elevi şi cadrele didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar, în scopul creşterii gradului de siguranţă în mediul şcolar, poliţiştii vor continua derularea acţiunilor şi activităţilor specifice pe tot parcursul anului şcolar 2023 – 2024.