Admiterea la UPG se face în funcţie de media de la bacalaureat

Redactia -

Admiterea la UPG se face în funcţie de media de la bacalaureat

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti se află în perioada de înscriere a candidaţilor pentru admitere la studii universitare de licenţă, proces ce se desfăşoară în intervalul 11-17 iulie. Admiterea la cele 5 facultăţi din cadrul Universităţii (3 de Inginerie, ASE, Litere şi Ştinţe) se face pe baza mediei de la bacalaureat a candidaţilor, excepţie făcând domeniul Ştiinţele Educaţiei, unde se organizează şi o probă de aptitudini eliminatorie. Situaţia înscrierilor la 15 iulie înregistrează 2240 candidaţi, mai puţini decât numărul de locuri – 2319, dintre care 856 fără taxă.

Concurenţa este mai mare în domeniile Calculatoare; Pedagogie; Administrarea Afacerilor; Finanţe şi Bănci; Management; Inginerie de Petrol şi Gaze; Transportul, Depozitarea şi Distribuţia Hidrocarburilor, toate la zi, iar la polul opus interesul candidaţilor pare a fi  redus pentru mai toate specializările la formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă, dar şi pentru anumite specializări la zi, cum ar fi Chimie, Matematică, Informatică, Limbi Străine, Asistenţă Managerială şi Secretariat şi altele. Rezultatele vor fi comunicate în perioada 18-26 iulie, urmând ca în toamnă să fie organizată o nouă sesiune de admitere acolo unde nu se vor ocupa toate locurile.