AE3R – performanţă în producţia de energie verde

Redactia -

Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Energii Regenerabile “Ae3R Ploieşti – Prahova” gestionează din anul 2009, instalaţiile fotovoltaice aparţinând Primăriei Comunei Floreşti. Aceasta a beneficiat de prima licenţă de producător de energie electrică din surse regenerabile, acordată unei autorităţi locale şi de primul certificat verde pentru energia electrică produsă din surse fotovoltaice. În urma tranzacţiilor efectuate în sesiunea din ianuarie 2013, pe Piaţa Centralizată de Certificate Verzi, Ae3R Ploieşti – Prahova a valorificat certificatele verzi obţinute din activitatea de producere de energie electrică a panourilor fotovoltaice aparţinând Primăriei Floreşti, pentru anul 2012. Agenţia a obţinut preţul maxim posibil pentru acestea, conform legislaţiei în vigoare, certificatele fiind achiziţionate de către S.C. Cetrala Electrică de Termoficare Arad S.A.