Află cum a mers economia judeţului în ultimele 10 luni

Redactia -

EVOLUŢIA ECONOMICO-SOCIALĂ A JUDEŢULUI PRAHOVA

ÎN LUNA OCTOMBRIE ŞI Cumulat 10 luni 2012


 

POPULAŢIE

Pe cumulat 10 luni 2012 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, fenomenele demografice au evoluat după cum urmează:

 

Născuţi

Decedaţi

Spor

Căsătorii

Divorţuri

Decedaţi

 

vii

 

natural

 

 

sub 1 an

10 luni 2012

5521

8484

-2963

3433

853

53

10 luni 2011

5532

8159

-2627

3249

1205

51

Diferenţe +/-

-11

+325

+184

-352

+2

Sporul natural rămâne în continuare negativ (-2963 persoane pe cumulat 10 luni 2012, comparativ cu  -2627 persoane în aceeşi perioadă a anului 2011).

Între principalele cauze de deces, menţionăm:

– boli ale aparatului circulator (62,8% din decese);

– tumori (17,0%);

– boli ale aparatului digestiv (6,2%);

– boli ale aparatului respirator (5,6%);

– leziuni traumatice, otrăviri (3,3%).

 

FORŢA DE MUNCĂ[1]/

Efectivul salariaţilor din judeţul Prahova, la sfârşitul lunii octombrie 2012 a fost de 168290 persoane, cu 2 persoane mai mic decât în luna septembrie 2012.

Câştigul salarial mediu brut în luna octombrie 2012 a fost de 2061 lei (RON)/salariat.

Câştigul salarial mediu net a fost de 1494 lei (RON)/salariat, mai mic cu 0,7% faţă de luna septembrie 2012.

Comparativ cu luna octombrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 12,9%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a înregistrat o creştere de 7,6%.

 

ŞOMAJ

Potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii octombrie 2012 era de 17049 persoane. Comparativ cu septembrie 2012, numărul şomerilor înregistraţi la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă a fost în luna octombrie, mai mare cu 14 persoane. Din numărul total al şomerilor înregistraţi, femeile reprezintă 46,2%.

Rata şomajului[2]/ înregistrată în octombrie 2012 a fost de 5,7% (5,5% în octombrie 2011). Rata şomajului pentru femei a fost de 5,9 (6,0% în octombrie 2011), iar pentru bărbaţi a fost de 5,4% (5,1% în octombrie 2011).

  [1]/ Datele au fost estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2011.

[2]/ Rata şomajului calculată pe baza populaţiei active civile la 1 ianuarie 2012, din Balanţa Forţei de Muncă.