Află tot ce s-a întâmplat anul trecut la Penitenciarul Ploieşti

Redactia -

Află tot ce s-a întâmplat anul trecut la Penitenciarul Ploieşti

              Astăzi 16 ianuarie 2013, la sediul Penitenciarului Ploieşti a avut loc şedinţa de bilanţ privind activităţile desfăşurate la nivelul instituţiei în anul precedent.

                Acţiunile întreprinse de personalul Penitenciarului Ploieşti în anul 2012 au însemnat în primul rând, prioritizarea măsurilor luate pe linia utilizării cu maximă eficienţă a mijloacelor şi materialelor din dotare, precum şi reducerea cheltuielilor nejudicioase, a consumului de utilităţi şi eliminarea pierderilor, asigurându-se astfel  resursele necesare funcţionării penitenciarului în contextual economic actual.

În decursul anului Penitenciarul Ploieşti a avut în custodie, în medie un număr de 809 persoane private de libertate, din care un număr de 1.746 persoane private de libertate (1.425 transferaţi şi 321 liberaţi) au ieşit din penitenciar şi au intrat un număr de 1.734 persoane private de libertate.

În anul 2012 au fost prezentate în faţa instanţelor de judecată şi organelor de urmărire penală 2.818 persoane private de libertate iar în urma celor 351 controale inopinante/periodice şi a percheziţiilor efectuate s-au descoperit: 543 telefoane mobile, 247 cartele SIM, 181 încărcătoare, marea majoritate improvizate, precum şi alte obiecte interzise ca: bare metalice sau din material lemnos, cuţite improvizate, gantere, haltere improvizate, fierbătoare improvizate, carduri de memorie, hands-free-uri şi alcool.

Anul trecut au fost analizate 1.775   rapoarte de recompensare din care au fost aprobate 1.299, iar pentru abateri disciplinare, deţinuţilor prahoveni le-au fost întocmite 383 rapoarte de incident fiind aplicate 272 sancţiuni.

A fost respectată separaţiunea persoanelor private de libertate în funcţie de regimul de executare, cei care execută pedeapsa în regim deschis fiind cazaţi la secţiile exterioare Movila Vulpii şi Moara Nouă;

Pentru mărirea gradului de siguranţă a penitenciarului şi a desfǎşurǎrii misiunilor în condiţii optime, s-a organizat instruirea temeinicǎ a personalului cu privire la specificul şi particularitǎţile misiunilor de executat.

De asemenea, în anul 2012 s-au acordat un număr   13.527 vizite, penitenciarul înregistrând 19.335 persoane vizitatoare iar din exteriorul locului de deţinere, s-au primit şi distribuit 6.061 pachete, în greutate de 60.610 kilograme şi 7.607 scrisori de la aparţinători;

La cele 5 acţiuni de reinserţie psihosocială în comunitate, organizate în afara penitenciarului au participat 104 deţinuţi cu comportament pozitiv;

În anul şcolar 2011 – 2012, în ciclul primar au participat 49 persoane private de libertate,23 la cursurile de alfabetizare şi 34 la cursurile de calificare organizate, au participat; Totodată, asistenţa moral–religioasă a fost asigurată, tuturor persoanelor custodiate, conform opţiunilor exprimate, însumând 627 persoane private de libertate;

La sediul Penitenciarului Ploieşti cu sprijinul Oficiului de Stare Civilă Ploieşti s-au oficiat un număr de 29 căsătorii conform solicitărilor şi cu respectarea prevederilor legale s-au acordat 626 vizite intime; 

Pe parcursul anului 2012 s-au desfăşurat programe educative şi de intervenţie psihosocială: programe de diminuare a agresivităţii, reabilitare comportamentală şi atitudinală, de dezvoltare personală, comunicare eficientă, relaţionare cu familia, susţinere morală şi combatere a ideilor iraţionale, programe destinate persoanelor cu afecţiuni psihice, persoanelor vârstnice, programe destinate persoanelor cu antecedente în toxicomanie, precum şi activităţi sportive şi recreative la care au participat 1.808 deţinuţi.

Asistenţa medicală a persoanelor private de libertate s-a acordat în condiţii normale, cu eforturi şi preocuparea continuă a cadrelor medicale, în sensul creşterii calităţii actului medical, fiind înregistrate un număr de 14.873 consultaţii de medicină generală, 2.506   consultaţii stomatologice, 2.726   tratamente injectabile şi intervenţii de mică chirurgie, 302 consultaţii de specialitate, 461 investigaţii paraclinice, 50   internări în infirmerie, 310  internări în penitenciarele spital,16 internări în spitalele Ministerului Sănătăţii şi 7 expertize medico-legale încheiate;

   Activitatea sectorului economico-administrativ s-a desfăşurat în conformitate cu legile şi normativele în vigoare şi a avut drept obiective majore asigurarea drepturilor legale a persoanelor private de libertate, încadrarea în consumurile normate, optimizarea climatului de muncă pentru întregul personal, gestionarea eficientă a patrimoniului, asigurarea mijloacelor logistice funcţionării

penitenciarului. În cursul anului 2012 s-a obţinut prin înfiinţarea a 9 puncte de lucru exterioare şi utilizarea forţei de muncă speciale un venit extrabugetar 671.316 RON ;

La data de 31.12.2012 Penitenciarul Ploieşti avea în custodie un număr de 785 persoane private de libertate.