Agenţii economici pot angaja loturi de deţinuţi din închisori

Daniel Dimache -

Agenţii economici pot angaja loturi de deţinuţi din închisori

Penitenciarul de Femei Ploiești – Târgșorul Nou oferă posibilitatea încheierii unor contracte de prestări servicii, având ca obiect folosirea la muncă, în condiţii avantajoase, a unor persoane private de libertate.

 Folosirea la muncă a persoanelor private de libertate se realizează în temeiul unui contract de prestări servicii încheiat între directorul penitenciarului (în calitatea de prestator) și operatorul economic (în calitate de beneficiar).

 Parteneriatul cu Penitenciarul prezintă numeroase avantaje care pot conduce la  optimizarea performanţelor afacerii dumneavoastră, sens în care amintim:

 •Scutirea de obligaţiile de plată la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, fondul de şomaj;

•Asigurarea unui număr constant de persoane private de libertate pe toată durata derulării contractului, ţinând cont de nevoile beneficiarului;

•Continuitatea serviciilor prestate pe întreaga perioadă de derulare a lucrărilor;

•Negocierea tarifelor în funcţie de complexitatea lucrărilor efectuate, durata contractului şi numărul de persoane private de libertate implicate;

•Folosirea la muncă a persoanelor private de libertate nu implică încheierea unor contracte cu acestea, ci doar încheierea unui contract de prestări servicii între beneficiar şi directorul penitenciarului;

•Asigurarea pazei şi hranei persoanelor private de libertate de către administraţia penitenciarului, fără a implica costuri suplimentare din partea beneficiarului;

 Documente necesare încheierii contractului de prestări servicii cu administraţia locului de deţinere, pentru persoanele juridice:

a) copie a certificatului de înregistrare şi a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial;

b) declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în nici una din situaţiile prevăzute la art. 180-181 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

c) dovada bonităţii financiare certificată prin bilanţ (balanța de verificare);

d) declaraţie pe proprie răspundere că nu are obligaţii de plată restante către unităţi subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, autentificată la notariat;

e) copie BI/CI administrator

f) copie cod fiscal

 Pentru informaţii suplimentare referitoare la posibilitatea încheierii contractelor de prestări servicii, vă rugăm să transmiteți solicitările dumneavoastră la Penitenciarul de Femei Ploiești – Târgșorul Nou, la adresa de e-mail[email protected] sau fax 0244/380345.