Ajutoare financiare și acces mai larg la medicamente compensate pentru pensionari în 2023

Daniel Dimache -

Ajutoare financiare și acces mai larg la medicamente compensate pentru pensionari în 2023

Comunicat de presă

Casa de Asigurări de Sănătate Prahova informează furnizorii de servicii medicale cu care se află în relație contractuală că a fost modificat Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionari.

Astfel că, începând cu 01 ianuarie 2023, plafonul de compensare cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionarii beneficiari ai programului social al Guvernului, se modifică de la 1.429 lei la 1.608 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, prescripția medicamentelor pentru pensionarii cu pensii de până la 1.608 lei lunar realizându-se pe formularul de prescripție medicală în vigoare, prin bifarea categoriei Pensionari 0-1.608 lei/lună.

           Totodată, prin OUG nr.168/2022 s-a reglementat acordarea în anul 2023, în două tranșe, a unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 3.000 lei (art.X). Potrivit prevederilor OUG nr. 168/2022, articolul XV, ajutorul financiar prevăzut la art. X, nu se ia în calcul la stabilirea plafonului prevăzut prin Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, cu modificările și completările ulterioare.