Am primit la redacţie: ploieştenii din Bereasca – măsuri disperate pentru rezolvarea problemelor cartierului

Redactia -

Am primit la redacţie: ploieştenii din Bereasca – măsuri disperate pentru rezolvarea problemelor cartierului

Locuitorii din cartierul Bereasca au depus saptamâna aceasta la Registratura Primăriei Ploiești o petiție prin care solicită Primăriei finalizarea lucrărilor pe cele șase străzi rămase nefinalizate din cartierul Bereasca. Străzile Fagului, Plopilor, Arborilor, Alunilor, Arțarului și Călțunași au rămas neasfaltate, deși există un proiect prin care acestea urmau să fie incluse în proiectul de asfaltare și racordare la sistemul de canalizare municipial. În urmă cu aproximativ două săptămâni constructorul a instalat bordurile în zonă și începuse asfaltarea zonei fără a realiza sistemul de canalizare. 
În urma intervenției cetățenilor din zona au fost sistate lucrările din zonă. Prin petiția semnată de toți locuitorii afectați de nefinalizarea lucrărilor se solicită racordarea străzilor la sistemul de canalizare al Municipiului Ploiești, considerând asfaltarea fără această măsură ca fiind contraproductivă si risipa de fonduri publice. Mai mult, perpetuarea acestui șantier în zonă pune în pericol cetățenii din zonă prin neacoperirea puțurilor. Ieri, 24 mai, un copil din zonă a picat în unul dintre aceste puțuri neacoperite, fiind acum internat la Spitalul Municipal Ploiești. 

Redăm mai jos textul petiției semnate de toți locuitorii din zona afectată (110 semnaturi):

Stimate domnule Primar Iulian Bădescu,

In baza Art. 51 din Constituția României:

art.51 – Dreptul de petitionare:
(1) Cetatenii au dreptul sa se adreseze autoritatilor publice prin petitii formulate numai in numele semnatarilor.
(2) Organizatiile legal constituite au dreptul sa adreseze petitii exclusiv in numele colectivelor pe care le reprezinta.
(3) Exercitarea dreptului de petitionare este scutita de taxa.
(4) Autoritatile publice au obligatia sa raspundã la petitii in termenele si in conditiile stabilite potrivit legii.

și în baza
 Legii 233/ 2002 (ce aprobă Ordonanța de Guvern 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare e petițiilor), art. 2: “”Art. 2. – În sensul prezentei ordonanţe, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.” Semnatarii formulează o petiție în vederea realizării lucrărilor de introducere a sistemului de canalizare în cartierul Bereasca. Având în vedere Directiva Cadru 60/2000/CEE care stipulează o racordare la sistemel de canalizare de 100% până la 31 decembrie 2018, considerăm că asfaltarea străzilor fără introducerea sistemului de canalizare reprezintă cheltuirea ineficientă a banilor publici. Mai mult, amânarea implementării sistemului de canalizare are efecte asupra calității vieții locuitorilor din zona și este în contradicție cu grila de impozitare aferenta zonei B. În Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Municipiul Ploiesti este menționat, in varianta consilidata depusa la AM POR (așa cum figurează pe site-ul Primăriei Municipiului Ploiești), in Partea a 2-a, Lista Politicilor si Programelor 2009-2025, Obiectivul Strategic B, subpunctul B2, “B2.1.Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”. Mai mult, în Masterplanul orașului, Bereasca este identificată ca “ având probleme mari de infrastructură, lispă dotărilor..”. 
Cu toate acestea, lucrările edilitare din cartierul Bereasca, în faza de implementare actuală, nu se desfășoară conform acestei strategii. Proiectantul, ulterior montării bordurilor, intenționează asfaltarea străzilor, fără execuția canalizării. Considerăm această modalitate de lucru contraproductivă, având în vedere că există angajamentul Primăriei de a introduce sistemul de canalizare. 
În momentul de față, semnatarii prezentei petiții au identificat doua contracte care vizează realizarea sistemului de canalizare în cartierul Bereasca, respectiv,:
· Contract Lucrari nr. 006357/ 11 Aprilie 2011: SC Delta Antepriza de constructii si montaj ‘ 93 SRL, unde este prevăzut: Clauze obligatorii, art. 2: Lucrari de executie canalizare, inclusiv racorduri pentru strazile …”, in valoare de 23.781. 559,71 lei, termen de executie 12 luni, și
· Contract Subsecvent de Servicii 014086/ 11 august 2011: S.C. Via Carpatica Consult SRL. Obiectul Contractului Diriginte de Santier pentru lucrari publice pentru obiectivul de investitii “Modernizare si Reabilitare strazi, cartier Bereasca”, valoare contract , pretul convenit 0,6% din contractul anterior menționat. Cu toate acestea, constatam lipsa de coerenta si uniformitate in planul de aplicare a proiectului de investitie aprobat de primarie si de respectare a contractelor asumate.

Semnatarii prezentei petiții își exprimă încrederea că dumneavoastră, domnule Primar Iulian Bădescu, veți da dovadă de voință politică și de responsabilitate față de cetățenii pe care îi reprezentați.