Ana Maria Pătru, preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, vizată de percheziţiile DNA

Redactia -

Ana Maria Pătru, preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, vizată de percheziţiile DNA

Ana Maria Pătru, preşedintele Autorităţii Electorale Permanente este vizată de percheziţiile pe care procurorii DNA Ploieşti le fac marţi, 15 noiembrie, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX.

Reamintim că procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Ploiești efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciunea săvârșirii, în perioada 2008 -2015, a unor infracțiuni de corupție.

În cursul dimineții de 15 noiembrie 2016, ca urmare a autorizării de către instanța competentă, sunt efectuate percheziții în 4 locații situate în municipiul București și județele Ilfov și Vâlcea, din care o locație se află în incinta unei instituții publice, restul la domiciliile unor persoane fizice.

Autoritatea Electorală Permanentă este o instituţie administrativă autonomă cu personalitate juridică şi cu competenţă generală în materie electorală, care are misiunea de a asigura organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, precum şi finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu respectarea Constituţiei, a legii şi a standardelor internaţionale și europene în materie.

Atribuţiile AEP:
Potrivit Legii nr. 208/2015privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, AEP are următoarele atribuții: • elaborează propuneri privitoare la asigurarea logisticii necesare desfăşurării alegerilor, pe care le transmite spre însuşire Guvernului şi autorităţilor administraţiei publice locale, şi urmăreşte modul de îndeplinire a propunerilor;
• urmăreşte modul de delimitare a secţiilor de votare, de stabilire a localurilor secţiilor de vot şi a sediilor birourilor electorale;
• urmăreşte realizarea din timp a dotărilor specifice secţiilor de votare: urne şi cabine tipizate, ştampile, tuşiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot şi altele asemenea; controlează modul de păstrare a acestora între perioadele electorale;
• urmăreşte modul de asigurare a fondurilor necesare realizării eşalonate, din timp, a logisticii necesare desfăşurării procesului electoral;
• monitorizează securitatea secţiilor de votare, a buletinelor de vot şi a celorlalte documente şi materiale specifice perioadei electorale;
• monitorizează întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente; monitorizează şi controlează actualizarea Registrului electoral;
• administrează Registrul electoral şi registrul secţiilor de votare;
• controlează şi monitorizează îndeplinirea sarcinilor care revin autorităţilor publice şi altor organisme în pregătirea şi organizarea proceselor electorale;
• asigură, în limita competenţelor sale, aplicarea unitară a dispoziţiilor legale referitoare la organizarea alegerilor şi a referendumurilor;
• elaborează studii şi propuneri vizând îmbunătăţirea sistemului electoral, pe care le dă publicităţii şi le prezintă autorităţilor publice, partidelor politice, precum şi organizaţiilor neguvernamentale interesate;
• prezintă Parlamentului, în maximum 3 luni de la încheierea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, pentru Preşedintele României, pentru Parlamentul European şi pentru autorităţile administraţiei publice locale sau a unui referendum naţional, un raport asupra organizării şi desfăşurării alegerilor, respectiv a referendumului, cuprinzând referiri la participarea la scrutin, modul de desfăşurare a acestuia, abaterile neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate şi rezultatul consultării; raportul se dă publicităţii sub forma unei Cărţi Albe;
• implementează programe de informare şi educare a alegătorilor asupra sistemului electoral românesc şi asupra respectării deontologiei electorale şi asigură popularizarea acestora;
• organizează programe specifice de instruire şi formare profesională în materie electorală pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor, cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, precum şi pentru persoanele care pot deveni membri ai birourilor electorale şi operatori de calculator în secţiile de votare;
• elaborează programe şi stabileşte proceduri unitare privind exercitarea dreptului de votul de către persoanele cu dizabilităţi şi asigură popularizarea acestora;
• elaborează proiectul bugetului propriu, care se aprobă prin legea bugetului de stat;
• întocmeşte lista cu personalul de specialitate atestat de Institutul Naţional de Statistică, care participă la centralizarea, prelucrarea datelor şi constatarea rezultatelor alegerilor;
• coordonează sistemul informaţional electoral naţional;
• achiziţionează, în condiţiile legii, aplicaţiile şi/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării;
• elaborează şi supune Guvernului, spre aprobare, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, data alegerilor şi calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale;
• elaborează şi supune Guvernului, spre aprobare, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, proiectele de hotărâri specifice bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor;
• elaborează proiecte de acte normative pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea sistemului electoral românesc, pe care le supune Guvernului spre analiză şi exercitare a dreptului de iniţiativă legislativă;
• prezintă Guvernului, spre aprobare, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Afacerilor Interne, proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor;
• certifică spre neschimbare, cu 10 zile înainte de data alegerilor, aplicaţiile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării şi le pune la dispoziţie partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale înscrise în competiţia electorală, la cererea scrisă a acestora;
• face propuneri Guvernului pentru stabilirea datei de organizare şi desfăşurare a alegerilor parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale și sprijină organizarea acestora;
• veghează la respectarea legii privind organizarea şi desfăşurarea referendumurilor locale;
• asigură aplicarea legislaţiei privind finanţarea activităţii partidelor politice și a campaniilor electorale; • organizează conferinţe, seminarii și congrese naţionale și internaţionale în domeniul său de activitate;
• asigură transparenţa cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi referendumurilor.
• Autoritatea Electorală Permanentă prezintă Parlamentului anual un raport asupra activităţii sale, conform legii.

foto: http://www.roaep.ro/