ANI: Mihai Simona, directorul Casei de Asigurări de Sănătate Prahova în incompatibilitate şi conflict de interese

Redactia -

ANI: Mihai Simona, directorul Casei de Asigurări de Sănătate Prahova în incompatibilitate şi conflict de interese

Agenția Națională de Integritate a constatat faptul că MIHAI SIMONA se află în stare de incompatibilitate, începând cu data de 25 februarie 2016, întrucât deține simultan funcția de Președinte – Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Prahova și pe cea de Șef Serviciu Control în cadrul aceleiași instituții.

 Totodată, în calitate de Președinte – Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Prahova, persoana evaluată a semnat o Decizie privind numirea sa în funcția publică de conducere Șef Serviciu Control. De asemenea, anterior semnării acestei Decizii, persoana evaluată a fost implicată în întregul proces de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante din cadrul CAS Prahova, inclusiv pe cea de Șef Serviciu Control,  organizat la data de 23 februarie 2016, semnând mai multe documente ce au stat la baza organizării concursului.

 Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 94, alin. (1) și alin (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice sau calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică. (2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: lit. a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice”, precum și dispozițiile art. 79, alin. (1), lit. c) din același act normativ, potrivit căruia „(1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: […] c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice”.

 Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. MIHAI SIMONA a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE